Registriranje više postavki povezivanja

Možete registrirati do 10 skupina postavki povezivanja za funkcije bežične komunikacija.

  1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

  2. Odaberite opciju.

Napomena