Način okidanja

 1. Odaberite [Fotografiranje: Drive mode / Fotografiranje: Način okidanja].

 2. Odaberite opciju.

 • [] Single shooting / [] Pojedinačno okidanje

  Kad pritisnete okidač dokraja, snimit će se samo jedna slika.

 • [] Continuous shooting / [] Kontinuirano snimanje

  Dok držite okidač pritisnutim dokraja, možete snimati kontinuirano s maks. pribl 6,5 snimaka u sekundi. Kad je rad AF-a podešen na [Servo AF], brzina kontinuiranog snimanja bit će maks. pribl. 3,5 snimke u sekundi.

 • [] Self-timer:10 sec/Remote control / [] Samookidač:10 s/Daljinsko upravljanje

 • [] Self-timer:2 sec/Remote control / [] Samookidač:2 s/Daljinsko upravljanje

 • [] Self-timer:Continuous / [] Samookidač:Kontinuirano

  Pojedinosti o snimanju s pomoću samookidača potražite u odjeljku Uporaba samookidača. Za daljinsko snimanje pogledajte Snimanje s daljinskim upravljačem.