Kvaliteta snimanja videozapisa

Veličinu za snimanje, broj sličica u sekundi i način kompresije možete podesiti u [Fotografiranje: Movie rec quality / Fotografiranje: Kvaliteta snimanja videozapisa]. Videozapis će se spremiti kao MP4 datoteka.

Imajte na umu da se broj sličica u sekundi automatski ažurira kako bi odgovarao postavci za [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav] ().

Veličina videozapisa

 • [4K] 3840×2160

  Videozapis će se snimati u kvaliteti 4K. Proporcije su 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Videozapis će se snimati u kvaliteti Full High-Definition (Full HD). Proporcije su 16:9.

 • [HD] 1280×720

  Videozapis se snima u High-Definition (HD) kvaliteti. Proporcije su 16:9.

Oprez

 • Promijenite li podešenje za [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav], također ponovno podesite [Movie rec. size / Veličina videozapisa].
 • Normalna reprodukcija 4K i Full HD59.94fps/50.00fps videozapisa možda neće biti moguća na drugim uređajima, jer reprodukcija zahtijeva intenzivnu obradu.
 • Vidljiva razlučivost i šum razlikuju se ovisno o kvaliteti snimanja videozapisa i primijenjenim postavkama objektiva.

Napomena

 • Videozapisi se ne mogu snimati u VGA kvaliteti.

Snimanje 4K videozapisa

 • Za snimanje 4K videozapisa potrebna je stabilna kartica s velikom brzinom pisanja. Detalje potražite pod Kartice na koje se mogu snimati videozapisi.
 • Snimanje 4K videozapisa uvelike povećava opterećenje obrade, što može uzrokovati veće i brže povećanje unutarnje temperature fotoaparata nego snimanje uobičajenih videozapisa. Pojavi li se tijekom snimanja videozapisa crvena ikona [Crveno temperaturno upozorenje], kartica se možda jako ugrijala pa prekinite snimanje i ostavite fotoaparat da se ohladi prije uklanjanja kartice. (Ne uklanjajte karticu odmah.)
 • Iz 4K videozapisa možete odabrati bilo koju sličicu i spremiti je na karticu kao JPEG fotografiju ().

Oprez

 • Pri snimanju 4K videozapisa, za izoštravanje se koristi prepoznavanje kontrasta. Izoštravanje može potrajati duže nego kod snimanja HD ili Full HD videozapisa.

Broj sličica u sekundi (fps: frames per second)

 • [59.94fps] 59.94 fps/[29,97 fps] 29.97 fps/[23,98 fps] 23.98 fps

  Za područja gdje je u uporabi TV sustav NTSC, kao što su Sjeverna Amerika, Japan, Južna Koreja i Meksiko.

 • [50.00fps] 50.00 fps/[25,00 fps] 25.00 fps

  Za područja gdje je u uporabi TV sustav PAL, kao što su Europa, Rusija, Kina i Australija.

Metoda kompresije

 • [IPB (standardno)] IPB (standardno)

  Komprimira više slika istodobno za snimanje.

 • [ALL-I (samo l)] ALL-I (za editiranje/samo I)

  Primjenjuje kompresiju ALL-I pri snimanju videozapisa s ubrzanim protokom vremena (). Komprimira svaki kadar, jedan po jedan, za snimanje. Premda je veličina datoteka veća od IPB (standardno), videozapisi su prikladniji za editiranje.

Format videozapisa

 • [MP4] MP4

  Svi videozapisi koje snimite fotoaparatom snimaju se kao videodatoteke u formatu MP4 (ekstenzija datoteka ".MP4").

Kartice na koje se mogu snimati videozapisi

Pojedinosti o karticama za svaku razinu kvalitete snimanja videozapisa potražite u Zahtjevi za svojstva kartica (snimanje videozapisa) [brzina pisanja/čitanja].

Testirajte kartice snimanjem nekoliko videozapisa kako biste bili sigurni da se mogu pravilno snimiti u odabranoj veličini ().

Oprez

 • Formatirajte kartice prije snimanja 4K videozapisa ().
 • Ako upotrijebite sporiju karticu, videozapis se možda neće snimiti pravilno. Također, ako reproducirate videozapise sa spore kartice, reprodukcija možda neće biti ispravna.
 • Pri snimanju videozapisa koristite kartice visokih radnih značajki s brzinom pisanja koja je dovoljno viša od brzine prijenosa.
 • Kad se videozapisi ne mogu snimiti pravilno, formatirajte karticu i pokušajte ponovno. Ako formatiranje kartice ne riješi problem, potražite pomoć na internetskoj stranici proizvođača kartice itd.

Napomena

 • Za postizanje boljih radnih značajki s karticom savjetujemo da prije snimanja videozapisa formatirate karticu u fotoaparatu ().
 • Podatke o brzini čitanja/pisanja za karticu potražite na internetskoj stranici proizvođača kartice.

High Frame Rate / Velik broj sličica u sekundi

Možete snimati videozapise u HD kvaliteti s velikim brojem sličica u sekundi od 119,88 fps ili 100.00 fps tako da podesite [High Frame Rate] pod [Fotografiranje: Movie rec quality / Fotografiranje: Kvaliteta snimanja videozapisa] na [Enable/Omogućeno]. To je idealno za snimanje videozapisa koji će se reproducirati usporeno.

Maksimalno vrijeme snimanja jednog videozapisa je 7 min i 29 s.

 • Videozapisi se snimaju u kvaliteti HD119,9 fpsIPB (standardno) ili HD100,0 fpsIPB (standardno).
 • U HFR videozapisima ne snima se zvuk.
 • Budući da će se High Frame Rate videozapis snimiti kao videodatoteka od 29,97 fps / 25 fps, u usporenom načinu reproducirat će se uz 1/4 brzine.

Oprez

 • Ako ovu postavku vratite na [Disable/Onemogućeno], provjerite podešenje za [Movie rec. size / Vel. snimanja videozapisa].
 • Snimate li HFR videozapise pod fluorescentnim ili LED svjetlom, slika može titrati.
 • Kad započnete ili zaustavite snimanje HFR videozapisa, slika se privremeno neće ažurirati i na trenutak se zaustavlja. Budite svjesni toga pri snimanju videozapisa na vanjske uređaje putem HDMI videoizlaza.
 • Brojevi sličica videozapisa prikazani na zaslonu pri snimanju HFR videozapisa ne odgovaraju broju sličica snimljenog videozapisa.
 • Zvuk se neće snimiti.
 • Kad je onemogućena funkcija Movie Servo AF / Servo AF za videozapise i Movie digital IS / Digitalna stabilizacija slike videozapisa.
 • Automatsko izoštravanje se ne izvodi tijekom snimanja HFR videozapisa.

O videozapisima većim od 4 GB

Čak i ako snimate videozapis veći od 4 GB, možete nastaviti snimati bez prekida.

 • Uz uporabu SD/SDHC kartica formatiranih ovim fotoaparatom

  Formatiranje FAT32 primjenjuje se kad se fotoaparat upotrebljava za formatiranje SD/SDHC kartica.

  Nastavite li na karticu formatiranu u FAT32 snimati dok veličina datoteke ne prijeđe 4 GB, automatski će se kreirati nova videodatoteka.

  Kad reproducirate videozapis, morat ćete reproducirati svaku datoteku zasebno. Videozapisi se ne mogu automatski reproducirati kronološkim redom snimanja. Po završetku reprodukcije videozapisa, odaberite sljedeći i reproducirajte ga.

 • Uz uporabu SDXC kartica formatiranih ovim fotoaparatom

  Formatiranje exFAT primjenjuje se kad se fotoaparat upotrebljava za formatiranje SDXC kartica.

  Upotrebljavate li karticu formatiranu u exFAT, videozapis će se spremiti kao jedna datoteka (neće se podijeliti u više datoteka) čak i ako tijekom snimanja videozapisa veličina datoteke prijeđe 4 GB.

Oprez

 • Pri importiranju videozapisa koji prelaze 4 GB na računalo upotrijebite EOS Utility ili čitač kartica (). Videodatoteke veće od 4 GB možda se neće moći spremiti ako to pokušate izvesti uporabom standardnih značajki operativnog sustava računala.

Ukupno vrijeme snimanja videozapisa i veličina datoteke po minuti

Za pojedinosti o veličini datoteka i vremenu snimanja dostupnom uz svaku veličinu snimanja videozapisa pogledajte Procijenjeno vrijeme snimanja te brzina bitova i veličina datoteke za videozapise.

Vremensko ograničenje za snimanje videozapisa

 • Pri snimanju 4K/Full HD/HD videozapisa

  Maksimalno vrijeme snimanja po videozapisu je 29 minuta i 59 sekundi. Kad se dosegne 29 minuta i 59 sekundi, snimanje se automatski zaustavlja. Videozapis možete snimati ponovno pritiskom tipke za snimanje videozapisa (čime se videozapis snima kao nova datoteka).

 • Pri snimanju HFR videozapisa

  Maksimalno vrijeme snimanja jednog videozapisa je 7 min i 29 s. Kad se dosegne 7 minuta i 29 sekundi, snimanje se automatski zaustavlja. HFR videozapis možete snimati ponovno pritiskom tipke za snimanje videozapisa (pri čemu se videozapis snima kao nova datoteka).