Scene Intelligent Auto / Inteligentno automatsko prepoznavanje scena

Inteligentno automatsko prepoznavanje scena je potpuno automatski način rada. Fotoaparat analizira scenu i automatski podešava optimalne postavke. Može također automatski izoštriti bilo na nepokretni ili pokretni objekt detekcijom kretanja objekta ().

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na Inteligentno automatsko prepoznavanje scena.

 2. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

  • Pročitajte prikazanu poruku i odaberite [OK].
 3. Usmjerite fotoaparat prema onome što ćete snimati (objektu snimanja).

  • Fotoaparat obično izoštrava najbliži predmet.

   Oko svakog detektiranog lica ili očiju prikazuju se točke AF-a (1).

  • Kada se na zaslonu prikaže okvir (točka autofokusa), usmjerite ga na objekt.
 4. Izoštrite objekt.

  • Pritisnite okidač dopola za izoštravanje.

   Ako treperi Bljeskalica, ručno podignite ugrađenu bljeskalicu.

  • Pomoćna zraka autofokusa () automatski se po potrebi emitira u uvjetima slabog svjetla.
  • Kad fotoaparat izoštri objekt, točka AF-a postaje zelena i oglašava se zvučni signal (One-Shot AF / AF za jednu snimku).
  • Točka AF-a u kojoj se izoštrava objekt u pokretu postaje plava i prati kretanje objekta (Servo AF).
 5. Snimajte.

  • Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
  • Upravo načinjena snimka bit će prikazana na zaslonu u trajanju od pribl. 2 sekunde.
  • Za zatvaranje ugrađene bljeskalice, pritisnite je nadolje prstima.

Oprez

 • Kretanje objekta (bez obzira na to jesu li objekti još uvijek u pokretu) možda neće biti ispravno otkriveno za neke objekte ili uvjete snimanja.

Napomena

 • Postupak automatskog izoštravanja (One-Shot AF / AF za jednu snimku ili Servo AF) podesi se automatski kada pritisnete okidač dopola. Čak i kad se automatski podesi na One-Shot AF / AF za jednu snimku, fotoaparat će prebaciti na Servo AF ako otkrije kretanje objekta dok okidač pritisnete dopola.
 • Način rada Inteligentno automatsko prepoznavanje scena omogućuje dojmljivije boje kod snimaka u prirodi, vani ili pri zalasku sunca. Ako niste postigli željene tonove boja, prebacite na način kreativnog područja () i podesite neki drugi Picture Style / Stil slike osim [Automatsko], zatim ponovno snimajte ().

Sprječavanje zamućenja fotografija

 • Pri snimanju iz ruke pazite na potresanje fotoaparata. Kako biste izbjegli potresanje fotoaparata, savjetujemo uporabu stativa. Koristite čvrsti stativ koji može nositi težinu opreme za snimanje. Postavite fotoaparat čvrsto na stativ.
 • Razmislite o uporabi daljinskog okidača (opcija, ) ili bežičnog daljinskog upravljača (opcija, ).

U slučaju problema Najčešća pitanja

 • Izoštravanje nije moguće (naznačeno narančastom točkom AF-a).

  Postavite točku automatskog fokusa preko dijela kadra s dobrim kontrastom i zatim pritisnite okidač dopola (). Ako ste suviše blizu objektu, udaljite se i ponovite snimanje.

 • Prikazuje se više točaka autofokusa istodobno.

  Kadar je izoštren u svim tim točkama autofokusa.

 • Treperi indikator brzine zatvarača.

  Budući da je suviše tamno, objekt na slici može biti nejasan uslijed vibracija fotoaparata. Preporučuje se uporaba stativa, ugrađene bljeskalice ili vanjske bljeskalice ().

 • Slike su pretamne.

  Unaprijed podignite ugrađenu bljeskalicu kako biste omogućili njeno automatsko aktiviranje u slučaju da su objekti dnevnih fotografija pozadinski osvijetljeni ili kad snimate pri slabom svjetlu.

 • Slike snimljene s bljeskalicom previše su svijetle.

  Slike mogu biti svijetle (preeksponirane) ako fotografije snimate s bljeskalicom iz blizine. Odmaknite se od objekta i ponovite snimanje.

 • Donji dio slike snimljene s bljeskalicom je neprirodno taman.

  Pri snimanju objekata koji su preblizu možda će se na snimkama vidjeti sjena objektiva. Odmaknite se od objekta i ponovite snimanje. Ako rabite poklopac objektiva, pokušajte ga ukloniti prije snimanja.

Napomena

 • Ako ne rabite ugrađenu bljeskalicu, imajte na umu sljedeće.

 • Pod slabim osvjetljenjem, kad se lako registrira potresanje fotoaparata, držite fotoaparat mirno ili upotrijebite stativ. Pri uporabi zum-objektiva možete smanjiti zamućenje uzrokovano potresanjem fotoaparata postavljanjem objektiva u širokokutni položaj
 • Kad snimate portrete pri slabom svjetlu, recite snimanim osobama da miruju sve dok ne završite snimanje. Svaki pokret tijekom snimanja uzrokovat će da osoba izgleda mutno na slici.

Snimanje pokretnih objekata

Pritiskom okidača dopola pratite pokretne objekte kako biste ih držali izoštrenima.

Držite objekt u kadru dok držite okidač pritisnutim dopola i zatim u ključnom trenutku pritisnite okidač dokraja.

Ikone prizora

Fotoaparat će prepoznati vrstu scene i sve podesiti automatski u skladu sa scenom. Pri fotografiranju, u gornjem lijevom kutu zaslona pojavljuje se ikona koja predstavlja vrstu otkrivene scene ().

Snimanje sa željenim efektima (Creative Assist)

 1. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

  • Pročitajte prikazanu poruku i odaberite [OK].
 2. Odaberite efekt.

  • Odaberite efekt kotačićem Kotačić ili tipkama Tipka lijevoTipka desno, zatim pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
 3. Odaberite razinu efekta i druge pojedinosti.

  • Podesite kotačićem Kotačić ili tipkama Tipka lijevoTipka desno i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za resetiranje podešenja pritisnite tipku Zadržavanje AE, zatim odaberite [OK].

Efekti Creative Assist / Kreativna pomoć

 • [] Preset / [] Unaprijed podešeno

  Odaberite jedan od unaprijed podešenih efekata.

  Imajte na umu da opcije [Saturation/Zasićenje], [Color tone 1 / Ton boja 1] i [Color tone 2 / Ton boja 2] nisu dostupne uz [B&W / CB].

 • [] Background blur / [] Zamućenje pozadine

  Prilagodite zamućenje pozadine. Odaberite veće vrijednosti kako bi pozadine bile oštrije. Za zamućenje pozadine odaberite niže vrijednosti. [Auto/Automatsko] podešava zamućenje pozadine kako bi odgovaralo svjetlini. Ovisno o svjetlini objektiva (f/broj), neki položaji možda neće biti dostupni.

 • [] Brightness/[] Svjetlina

  Podesite svjetlinu slike.

 • [] Contrast / [] Kontrast

  Podesite kontrast.

 • [] Saturation / [] Zasićenje

  Podesite zasićenost boja.

 • [] Color tone 1 / [] Ton boja 1

  Podesite ton jantarne/plave boje.

 • [] Color tone 2 / [] Ton boja 2

  Podesite ton zelene/magenta boje.

 • [] Monochrome / [] Monokromatski

  Podesite efekt toniranja za crno-bijelo snimanje.

Napomena

 • Pri fotografiranju s bljeskalicom nije dostupna značajka [Background blur / Zamućenje pozadine].
 • Ove se postavke resetiraju kada promijenite način snimanja ili prekidač postavite na Isklj.. Za spremanje podešenja podesite [Fotografiranje: Retain Creative Assist data / Fotografiranje: Zadržavanje podataka kreativne pomoći] na [Enable/Omogući].

Spremanje efekata

Za spremanje trenutačnog podešenja na fotoaparat pritisnite tipku INFO u izborniku postavki za [Creative Assist / Kreativna pomoć], zatim odaberite [OK]. Moguće je spremiti do tri memorijske postavke kao [USER*/KORISNIK*]. Nakon spremanja triju postavki [USER*/KORISNIK*], za snimanje nove morate izbrisati jednu od postojećih.