Prilagodba stila slike (Picture Style)

Možete prilagoditi bilo koji stil slike mijenjajući mu zadane postavke. Pojedinosti o podešavanju za [Monochrome/Monokromatski] pogledajte pod [] Podešavanje Monochrome efekta.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Picture Style / Fotografiranje: Stil slike].

 2. Odaberite Picture Style / Stil slike.

  • Odaberite Picture Style / Stil slike za prilagodbu, zatim pritisnite tipku INFO.
 3. Odaberite opciju.

 4. Podesite razinu efekta.

  • Podesite vrijednost, a zatim pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Pritisnite tipku MENU za spremanje podešene postavke i povratak na izbornik Picture Style / Stil slike.
  • Svako podešenje koje se razlikuje od zadanog bit će prikazano u plavoj boji.

Podešenja i efekti

OštrinaSharpness/
OštrinaOštrina
JačinaStrength/JačinaJačina 0: Slabo naglašeni obrisi 7: Jako naglašeni obrisi
FinoćaFineness/FinoćaFinoća*1 1: Fino 5: Zrnato
PragThreshold/PragPrag*2 1: Nisko 5: Visoko
KontrastContrast/KontrastKontrast –4: Slabiji kontrast +4: Jači kontrast
ZasićenjeSaturation/ZasićenjeZasićenje –4: Slabije zasićenje boja +4: Jače zasićenje boja
Ton bojaColor tone / Ton bojaTon boja –4: Crvenkasti ton kože +4: Žućkasti ton kože

1: Pokazuje tankoću rubova na koje se primjenjuje naglašavanje. Što je broj manji, to će obrisi biti naglašeniji.

2: Prag kontrasta između rubova i okolnih područja slike, koji određuje naglašenost rubova. Što je broj manji, to će obrisi biti naglašeniji kad je razlika kontrasta niska. Međutim, kada je broj manji, zamjetljivije su smetnje.

Napomena

 • Za snimanje videozapisa, postavke [FinoćaFineness / FinoćaFinoća] i [PragThreshold / PragPrag] nisu prikazane u [OštrinaSharpness / OštrinaOštrina] i ne mogu se podesiti.
 • Odabirom opcije [Default set. / Zadano podešenje] u koraku 3 možete vratiti određeni Picture Style / Stil slike na standardne vrijednosti.
 • Za snimanje s prilagođenim stilom slike (Picture Style) prvo ga odaberite, zatim snimajte.

[] Podešavanje Monochrome efekta

[Filtarski efekt (monokromatski)Filter effect / Filtarski efekt (monokromatski)Filtarski efekt ]

Efekt filtra primijenjen na crno-bijelu sliku može istaknuti bijele oblake i zeleno drveće u kadru.

Filtar Efekti
N:None / N:Nijedan Normalna crno-bijela slika, bez efekta.
Ye:Yellow / Ye:Žuta Plavo nebo izgledat će prirodnije, a bijeli oblaci bit će jasniji.
Or:Orange / Or:Narančasta Plavo nebo će biti malo tamnije. Zalazak sunca će biti svjetliji.
R:Red / R:Crvena Plavo nebo će biti tamno. Otpalo lišće će izgledati oštrije i svjetlije.
G:Green / G:Zelena Tonovi kože i usana će izgledati prigušeno. Lišće će biti oštrije i svjetlije.

Napomena

 • Povećanje vrijednosti za [KontrastContrast / KontrastKontrast] povećava filtarski efekt.

[Efekt toniranja (monokromatski)Toning effect / Efekt toniranja (monokromatski)Efekt toniranja]

Primjenom opcije Toning effect / Efekt toniranja možete izraditi monokromatsku sliku u odabranoj boji. To je učinkovito kad želite postići dojmljivije snimke.