Indeksni prikaz (prikaz više snimaka)

  1. Uključite indeksni prikaz.

    • Tijekom reprodukcije snimke pritisnite tipku Indeks.
    • Prikazuju se četiri snimke odjednom. Odabrana snimka je prikazana s narančastim okvirom. Pritiskom tipke Indeks izmjenjivat će se prikaz 9, 36 i 100 slika. Pritiskom tipke Povećanje/smanjenje izmjenjivat će se prikaz 100, 36, 9, 4 i jedne slike.
  2. Pregledavajte snimke.

    • Tipkama Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno pomaknite narančasti okvir za odabir snimke.
    • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje u indeksnom prikazu i odabrana snimka će se prikazati samostalno.