Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa s automatskom ekspozicijom

Ekspozicija se regulira automatski prema svjetlini.

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na Videozapisi.

 2. Odaberite [Fotografiranje: Shooting mode / Fotografiranje: Način snimanja].

 3. Odaberite [Movie auto exposure / Automatska ekspozicija videozapisa].

 4. Izoštrite objekt.

  • Prije snimanja videozapisa izoštrite sliku AF-om () ili ručno ().
  • Prema zadanim postavkama, opcija [Fotografiranje: Movie Servo AF / Fotografiranje: Servo AF za videozapise] podešena je na [Enable/Omogućeno] pa fotoaparat uvijek izoštrava ().
  • Pri pritisku okidača dopola izoštravanje se izvodi trenutačnom metodom AF-a.
 5. Snimite videozapis.

  • Snimanje videozapisa započnite pritiskom tipke za snimanje videozapisa.
  • Tijekom snimanja videozapisa, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona [REC / SNIM.].
  • Zvuk se snima ugrađenim mikrofonom ().
  • Za prekid snimanja pritisnite ponovo tipku za snimanje videozapisa.

ISO osjetljivost u načinu [Videozapisi]

Napomena

 • Ekspoziciju možete zadržati (AE lock) pritiskom tipke Zadržavanje AE (). Za isključenje zadržavanja AE pritisnite ponovno tipku Zadržavanje AE.
 • Kompenzaciju ekspozicije pri snimanju videozapisa s ručnom ekspozicijom moguće je podesiti u rasponu do ±3 stupnja.
 • ISO osjetljivost, brzina zatvarača i otvor blende neće se snimiti u Exif informacije o videozapisu.

Snimanje videozapisa s ručnom ekspozicijom

Možete ručno podesiti brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost za snimanje videozapisa.

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na Videozapisi.

 2. Odaberite [Fotografiranje: Shooting mode / Fotografiranje: Način snimanja].

 3. Odaberite [Movie manual exp. / Ručna ekspozicija videozapisa].

 4. Podesite ISO osjetljivost.

  • Pritisnite Tipka lijevo.

   Prikazuje se izbornik za podešavanje ISO osjetljivosti.

  • Podesite kotačićem Kotačić ili tipkama Tipka lijevoTipka desno.
 5. Podesite brzinu zatvarača i otvor blende.

  • Pritisnite okidač dopola za provjeru ekspozicije.
  • Pritisnite Tipka gore za odabir brzine zatvarača ili otvora blende, zatim podesite vrijednost kotačićem Kotačić.
  • Brzina zatvarača podesiva je u rasponu od 1/4000 do 1/8 sekunde.
 6. Izoštrite kadar i snimite videozapis.

Oprez

 • Tijekom snimanja videozapisa izbjegavajte promjenu brzine zatvarača, otvora blende ili ISO osjetljivosti, koje mogu uzrokovati promjene ekspozicije ili stvoriti više šuma pri visokim ISO osjetljivostima.
 • Kad snimate pokretni objekt, savjetujemo brzinu zatvarača od pribl. 1/25 do 1/125 sekunde. Što je brzina zatvarača veća, pokreti objekta će biti ravnomjerniji.
 • Ako promijenite brzinu zatvarača, može se pojaviti treperenje na zaslonu pri snimanju pod fluorescentnom ili LED rasvjetom i ono može biti zabilježeno u snimci.

Napomena

 • Uz ISO Auto, kompenzacija ekspozicije može se podesiti u rasponu od ±3 stupnja ().
 • Kako biste zadržali ISO osjetljivost uz postavku ISO Auto, pritisnite tipku Zadržavanje AE. Za poništenje zadržavanja ISO osjetljivosti pritisnite ponovno tipku Zadržavanje AE.
 • Kad pritisnete tipku Zadržavanje AE i tada rekadrirate sliku, možete vidjeti razliku u ekspoziciji na indikatoru razine ekspozicije u usporedbi s vrijednošću nakon prvog pritiska tipke Zadržavanje AE.

ISO osjetljivost pri snimanju s ručno podešenom ekspozicijom

ISO osjetljivost možete podesiti ručno ili odabrati [AUTO]. Za detalje o ISO osjetljivosti pogledajte ISO osjetljivost pri snimanju videozapisa.

Snimanje fotografija

Tijekom snimanja videozapisa ne mogu se snimati fotografije. Za snimanje fotografija zakrenite kotačić za odabir načina rada kako biste promijenili način snimanja.

Prikaz informacija (snimanje videozapisa)

Pojedinosti o ikonama na zaslonu za snimanje videozapisa potražite u odjeljku Zaslon za snimanje videozapisa.