Povezivanje s bežičnim daljinskim upravljačem

Ovaj fotoaparat možete povezati i s bežičnim daljinskim upravljačem BR-E1 (opcija, ) putem Bluetootha radi snimanja daljinskim upravljačem.

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 2. Odaberite [Connect to Wireless Remote / Povezivanje s bežičnim daljinskim upravljačem].

 3. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

 4. Uparite uređaje.

  • Kad se pojavi izbornik [Pairing/Uparivanje], pritisnite i zadržite tipke W i T na upravljaču BR-E1 istodobno najmanje 3 sekunde.
  • Nakon što poruka potvrdi da je fotoaparat uparen s BR-E1, pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
 5. Fotoaparat podesite za daljinsko snimanje.

  • Pri snimanju fotografija odaberite [10-sekundni samookidač/daljinski upravljač] ili [2-sekundni samookidač/daljinski upravljač] kao način okidanja ().
  • Za snimanje videozapisa podesite [Fotografiranje: Remote control / Fotografiranje: Daljinski upravljač] na [Enable/Omogućeno].
  • Za upute nakon dovršetka uparivanja pogledajte upute za uporabu upravljača BR-E1.

Oprez

 • Bluetooth povezivanja troše baterijsko napajanje čak i nakon aktivacije automatskog isključenja fotoaparata.

Napomena

 • Kad ne koristite Bluetooth, preporuča se da ovu funkciju podesite na [Disable/Onemogućeno] u koraku 1.

Isključenje uparivanja

Prije uparivanja s drugim upravljačem BR-E1, izbrišite podatke o spojenom daljinskom upravljaču.

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 2. Odaberite [Connect to Wireless Remote / Povezivanje s bežičnim daljinskim upravljačem].

 3. Odaberite [Delete connection information / Brisanje podataka o vezi].

 4. Odaberite [OK].