Wi-Fi povezivanje putem pristupnih točaka

Ovaj odjeljak opisuje način pristupanja Wi-Fi mreži preko pristupne točke kompatibilne s WPS-om (način PBC).

Prvo provjerite položaj tipke WPS i koliko dugo je morate pritisnuti. Za uspostavljanje Wi-Fi veze trebat će vam približno jedna minuta.

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 2. Odaberite opciju.

  • Ako se ne prikazuje povijest (), promijenite izbornik s pomoću tipaka Tipka lijevoTipka desno.
 3. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

  • Ako ste odabrali [Pametni telefon Connect to smartphone / Pametni telefon Povezivanje s pametnim telefonom] prikazuje se sljedeća poruka. Ako ste već instalirali Camera Connect, odaberite [Do not display / Ne prikazuj].
  • U izborniku [Connect to smartphone / Povezivanje s pametnim telefonom], koji se prikaže nakon toga, odaberite [Connect via Wi-Fi / Povezivanje putem Wi-Fia].
 4. Odaberite [Switch network / Promjena mreže].

  • Prikazuje se kad je odabrano [Pametni telefon], [Računalo] ili [Pisač].
 5. Odaberite [Connect with WPS / Povezivanje putem WPS-a].

  Napomena

 6. Odaberite [WPS (PBC mode) / WPS (način PBC)].

  • Odaberite [OK].
 7. Uspostavite Wi-Fi vezu s pristupnom točkom.

  • Pritisnite tipku WPS na pristupnoj točki.
  • Odaberite [OK].
 8. Odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje].

  • Odaberite [OK] za pristup izborniku za podešavanje funkcije Wi-Fia.
  • Ako se dogodi pogreška s [Auto setting / Automatsko podešavanje], pogledajte Ručno podešavanje IP adrese.
 9. Podesite postavke za funkciju Wi-Fia.

  [ Connect to smartphone / Povezivanje s pametnim telefonom]

  • U izborniku postavki Wi-Fia na pametnom telefonu dodirnite SSID (mrežni naziv) prikazan na fotoaparatu, zatim unesite zaporku pristupne točke za povezivanje.

  Idite na korak 8 u Wi-Fi veza bez uporabe Bluetootha.

  [ Remote control (EOS Utility) / Daljinsko upravljanje (EOS Utility)]

  Idite na korak 7 ili 8 u Koraci na računalu (2).

  [ Print from Wi-Fi printer / Ispisivanje Wi-Fi pisačem]

  Idite na korak 6 u Povezivanje s pisačem putem Wi-Fia.

  Registrirajte se na image.canon.

  Idite na korak 5 u Registriranje image.canon.

Način pristupne točke fotoaparata

Camera access point mode / Način pristupne točke fotoaparata služi za povezivanje fotoaparata izravno sa svakim uređajem putem Wi-Fia. Prikazuje se kad je odabrano [Pametni telefon], [Računalo] ili [Pisač] nakon [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

Ručno podešavanje IP adrese

Prikazane opcije razlikovat će se ovisno o funkciji Wi-Fia.

 1. Odaberite [Manual setting / Ručno podešavanje].

  • Odaberite [OK].
 2. Odaberite opciju.

  • Odaberite opciju za pristup izborniku za unos brojeva.
  • Za uporabu pristupnika odaberite [Enable/Omogućeno], zatim odaberite [Address/Adresa].
 3. Unesite željene vrijednosti.

  • Okrenite kotačić Kotačić za pomak mjesta unosa u gornje područje i tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite brojeve za unos. Pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za unos odabranog broja.
  • Za brisanje upravo unesenog broja pritisnite tipku MENU.
  • Nakon unosa brojeva odaberite [OK]. Prikaz se vraća na izbornik iz koraka 2.
 4. Odaberite [OK].

  • Kad dovršite podešavanje odgovarajućih stavki, odaberite [OK].
  • Ako niste sigurni što unijeti, pogledajte Provjera mrežnih postavki ili pitajte mrežnog administratora ili drugu osobu koja se razumije u podešavanje mreža.