HDMI HDR izlaz

RAW snimke možete prikazati na HDR način priključite li fotoaparat na HDR TV.

  1. Odaberite [Reprodukcija: HDMI HDR output / Reprodukcija: HDMI HDR izlaz].

  2. Odaberite [On/Uklj.].

Napomena

  • Pobrinite se da HDR televizor bude podešen na ulaz HDR signala. Detalje o promjeni ulaza na televizoru potražite u priručniku televizora.
  • Ovisno o tome koji televizor upotrebljavate, neke snimke možda neće izgledati kako ste očekivali.
  • Neki efekti slike i podaci možda se neće vidjeti kad gledate snimke na HDR TV-u.