Način Special scene / Posebna scena

Fotoaparat će automatski odabrati prikladne postavke kad odaberete način snimanja objekta ili prizora.

* Scena je skraćenica od Special Scene.

  1. Podesite kotačić za odabir načina rada na .

  2. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

  3. Odaberite način snimanja.

    • Upotrijebite kotačić Kotačić ili tipke Tipka goreTipka dolje za odabir načina snimanja, a zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

Napomena

  • Način snimanja možete podesiti i pod [: Shooting mode / : Način snimanja].
  • Kad je opcija [Postavke razine prikaza: Mode guide / Postavke razine prikaza: Vodič za način snimanja] podešena na [Disable/Onemogućeno], nakon koraka 1 pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za pristup izborniku za brzo upravljanje, kotačićem Kotačić ili tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite način snimanja i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

Dostupni načini snimanja u načinu SCN

Način snimanja
Portrait/Portret Food/Hrana
Landscape/Pejzaž Night Portrait / Noćni portret
Sports/Sportovi Handheld Night Scene / Noćni prizor iz ruke
Panning/Panoramiranje HDR Backlight Control /
Regulacija pozadinskog osvjetljenja za HDR
Close-up / Snimanje izbliza Silent mode / Tihi način rada