Povezivanje s pisačem putem Wi-Fia

Ovaj odjeljak opisuje kako ispisivati snimke izravnim povezivanjem fotoaparata s pisačem preko Wi-Fi veze. Upute za postupke na pisaču potražite u korisničkom priručniku za pisač.

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 2. Odaberite [Print from Wi-Fi printer / Ispisivanje Wi-Fi pisačem].

  • Ako se ne prikazuje povijest (), promijenite izbornik s pomoću tipaka Tipka lijevoTipka desno.
 3. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

 4. Provjerite SSID (naziv mreže) i zaporku.

  • Provjerite SSID (1) i zaporku (2) prikazane na zaslonu fotoaparata.
  • Podesite li [Password/Zaporka] na [None/Nijedno] u [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fia] (), zaporka se neće prikazivati niti će se zahtijevati njezin unos.
 5. Podesite pisač.

  • U izborniku s postavkama Wi-Fia za pisač odaberite SSID koji ste provjerili.
  • Za zaporku unesite zaporku provjerenu u koraku 4.
 6. Odaberite pisač.

  • U popisu prepoznatih pisača odaberite onaj koji želite spojiti putem Wi-Fia.
  • Ako željeni pisač nije na popisu, fotoaparat će ga možda pronaći i prikazati odaberete li [Search again / Ponovno traženje].

Napomena

Ispisivanje snimaka

Pojedinačno ispisivanje snimaka

 1. Odaberite snimke za ispis.

  • Za odabir snimke koju želite ispisati upotrijebite kotačić Kotačić ili tipke Tipka lijevoTipka desno, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za odabir snimke iz indeksnog prikaza pritisnite tipku Indeks.
 2. Odaberite [Print image / Ispisivanje snimke].

 3. Ispišite sliku.

  • Za postupke podešavanja ispisa pogledajte Postavke ispisivanja.
  • Odaberite [Print / Ispisivanje], zatim [OK] za početak ispisivanja.

Ispis prema podešenim parametrima slike

 1. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 2. Odaberite [Print order / Označavanje snimaka za ispis].

 3. Podesite opcije ispisa.

 4. Odaberite [Print/Ispisivanje].

  • [Print/Ispisivanje] možete odabrati samo kad je snimka odabrana te je pisač spreman za ispisivanje.
 5. Podesite [Paper settings / Postavke za papir] ().

 6. Ispišite sliku.

  • Kad odaberete [OK], započinje ispisivanje.

Oprez

 • Snimanje nije moguće dok je fotoaparat spojen na pisač putem Wi-Fi veze.
 • Nije moguć ispis videozapisa.
 • Prije ispisa odaberite veličinu papira.
 • Određeni pisači možda neće podržati ispis broja datoteke.
 • Na određenim se pisačima datumi mogu ispisivati na obrubu kada je podešeno [Bordered/Obrubljeno].
 • Ovisno o pisaču, datum se možda neće dobro vidjeti ako je otisnut na svijetloj pozadini ili rubu.
 • RAW slike ne možete ispisivati odabirom opcije [Print order / Označavanje snimaka za ispis]. Ispisujte odabirom [Print image / Ispisivanje snimke].

Napomena

 • Kad upotrebljavate baterijsko napajanje, provjerite je li baterija sasvim napunjena.
 • Ovisno o veličini datoteke i kvaliteti slike, nakon odabira mogućnosti [Print/Ispisivanje] može proći neko vrijeme dok započne ispisivanje.
 • Za prekid ispisa pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje dok je prikazano [Cancel/Otkazivanje], zatim odaberite [OK].
 • Kada ispisujete s pomoću [Print order/Označavanje za ispis], možete odabrati [Resume/Nastavak] kako biste nastavili s ispisivanjem preostalih snimaka ako ste zaustavili ispisivanje u tijeku. Ispisivanje se neće nastaviti ni u kojem od sljedećih slučajeva.
  • Ako promijenite odabir za ispis ili izbrišete neku od snimaka odabranih za ispis prije nastavka ispisivanja.
  • Ako kod indeksnog ispisa promijenite postavke papira prije nastavka ispisa.
 • Ako dođe do problema kod ispisa, pogledajte Napomene.

Postavke ispisivanja

Ovisno o pisaču, neke opcije mogu se razlikovati. Također, neke će opcije možda biti nedostupne. Pojedinosti potražite u uputama za uporabu pisača.

Izbornik za podešavanje ispisa

 1. (1)Podešavanje ispisa datuma ili broja datoteke ().
 2. (2)Podešavanje efekata ispisa ().
 3. (3)Odabir broja primjeraka za ispis ().
 4. (4)Podešavanje područja ispisa ().
 5. (5)Podešavanje veličine papira, tipa i postavki stranice (, , ).
 6. (6)Povratak na izbornik za odabir snimaka.
 7. (7)Pokretanje ispisa.
 8. (8)Prikazuju se podešena veličina papira, tip i postavke stranice.
 • Ovisno o pisaču, možda nećete moći odabrati određene postavke.

Postavke za papir

 • Odaberite [Paper settings / Postavke za papir].

[] Podešavanje veličine papira

 • Odaberite veličinu papira u pisaču.

[] Podešavanje vrste papira

 • Odaberite tip papira u pisaču.

[] Podešavanje postavki stranice

 • Odaberite raspored stranice.

Oprez

 • Ako se proporcije razlikuju od formata papira za ispis, slika može biti značajno izrezana ako je ispisujete bez rubova. Slike se mogu ispisivati i u nižoj razlučivosti.

[] Podešavanje ispisa datuma / broja datoteke

 • Odaberite [].
 • Odaberite što ćete ispisivati.

[] Podešavanje efekata ispisa (optimizacija slike)

 • Odaberite [Optimizacija snimke].
 • Odaberite efekte ispisa.

Oprez

 • ISO osjetljivosti mogu se pogrešno identificirati u podacima o snimanju ispisanim za fotografije snimljene uz proširenu ISO osjetljivost (H).
 • [Default/Zadano] u efektima ispisa i drugim opcijama odnosi se na zadane postavke koje je odredio proizvođač pisača. Pojedinosti o opciji [Default/Zadano] potražite u uputama za uporabu pisača.

[] Podešavanje broja primjeraka

 • Odaberite [Broj primjeraka].
 • Odaberite broj primjeraka za ispis.

Rezanje slike

Podesite rezanje neposredno prije ispisa. Promijenite li ostale postavke ispisa nakon izrezivanja slika, možda ćete morati ponoviti rezanje slika.

 1. Odaberite [Cropping/Izrezivanje] u izborniku postavki ispisa.

 2. Podesite veličinu okvira za izrezivanje, položaj i proporcije.

  • Ispisat će se dio slike unutar okvira za izrezivanje. Oblik okvira (omjer visine i širine) možete promijeniti u [Paper settings / Postavke za papir].

  Promjena veličine okvira za izrezivanje

  Tipkom Povećavanje ili Indeks promijenite veličinu okvira za izrezivanje.

  Pomicanje okvira za izrezivanje

  Okvir možete pomicati okomito ili vodoravno tipkama Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno.

  Promjena orijentacije okvira za izrezivanje

  Svakim pritiskom tipke INFO moguće je odabrati vertikalnu ili horizontalnu orijentaciju okvira rezanja.

 3. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za izlaz.

  • Možete provjeriti dio slike za ispis u gornjem lijevom dijelu izbornika za podešavanje ispisa.

Oprez

 • Ovisno o pisaču, izrezana slika se možda neće ispisati na željeni način.
 • Što je okvir za izrezivanje manji, to je niža razlučivost ispisa.

Napomena

 • Rješavanje problema s pisačem

 • Ako se ispisivanje ne nastavi nakon što riješite probleme na pisaču (nestanak tinte ili papira i sl.) i odaberete [Continue/Nastavak], upotrijebite tipke na pisaču. Za detalje o nastavku ispisa pogledajte upute za uporabu pisača.
 • Poruke o pogreškama

 • Ako dođe do problema za vrijeme ispisa, poruka greške se pojavljuje na zaslonu fotoaparata. Nakon otklanjanja problema, nastavite ispis. Za detalje o rješavanju problema kod ispisa pogledajte upute za uporabu pisača.
 • Paper error / Pogreška u vezi s papirom

 • Provjerite je li papir pravilno umetnut.
 • Ink error / Pogreška u vezi s tintom

 • Nestalo je tinte ili je spremnik otpadne tinte pun.
 • Hardware error / Hardverska pogreška

 • Provjerite postoji li problem s pisačem koji se ne odnosi na papir ili tintu.
 • File error / Pogreška u vezi s datotekom

 • Odabranu snimku nije moguće ispisati. Slike snimljene drugim aparatom ili slike obrađene na računalu možda se neće moći ispisati.