Brisanje snimaka

Nepotrebne snimke možete brisati jednu po jednu ili izbrisati sve snimke na memorijskoj kartici. Zaštićene snimke () neće se izbrisati.

Oprez

 • Nakon brisanja, snimku nije moguće vratiti. Prije brisanja provjerite treba li vam snimka. Za zaštitu važnih snimaka od brisanja, uključite zaštitu.

Pojedinačno brisanje snimaka

 1. Odaberite snimku za brisanje.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.
  • Za odabir upotrijebite tipke Tipka lijevoTipka desno.
 2. Pritisnite tipku Tipka gore .

 3. Izbrišite snimke.

  JPEG ili RAW fotografije ili videozapisi

  • Odaberite [Erase/Brisanje].

  RAW+JPEG fotografije

  • Odaberite opciju.

Odabir ([]) više snimaka za zajedničko brisanje

Dodavanjem kvačica na snimke za brisanje možete odjednom izbrisati više snimaka.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Erase images / Reprodukcija: Brisanje snimaka].

 2. Odaberite [Select and erase images / Odabir i brisanje snimaka].

 3. Odaberite snimku.

  • Snimku za brisanje odaberite tipkama Tipka lijevoTipka desno, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za odabir sljedeće snimke za brisanje, ponovite korak 3.
  • Pritisnite tipku MENU, zatim pritisnite [OK].
 4. Izbrišite snimke.

Određivanje raspona snimaka koje želite izbrisati

Dok gledate snimke u indeksnom prikazu, možete podesiti prvu i posljednju sliku za raspon kako biste izbrisali sve odabrane snimke odjednom.

 1. Odaberite [Select range / Odabir raspona].

 2. Odredite raspon snimaka.

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka).
 3. Pritisnite tipku MENU.

 4. Izbrišite snimke.

  • Odaberite [OK].

Brisanje svih snimaka u mapi ili na kartici

 • Kad odaberete [All images in folder / Sve snimke iz mape] ili [All images on card / Sve snimke s kartice] u [Reprodukcija: Erase images / Reprodukcija: Brisanje snimaka], zaštitit će se sve snimke iz mape ili s kartice.
 • Ako su podešeni kriteriji pretrage opcijom [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] (), prikaz će se promijeniti u [All found images / Sve pronađene snimke].

  • Odaberete li [All found images / Sve pronađene snimke], izbrisat će se sve snimke filtrirane prema kriterijima.

Napomena

 • Želite li izbrisati sve snimke, uključujući i one zaštićene, formatirajte karticu ().