Videozapisi s ubrzanim protokom vremena

Fotografije snimljene u podešenim vremenskim razmacima mogu se automatski povezati kako bi se izradio 4K ili Full HD videozapis s efektom ubrzanog protjecanja vremena. Videozapis s ubrzanim protokom vremena pokazuje mijenjanje objekta u mnogo kraćem vremenu od onog u kojem se to stvarno odvijalo. To je učinkovito kod promatranja promjena krajolika, rasta biljaka, kretanja nebeskih tijela i sl. s istog mjesta.

Videozapisi s ubrzanim protokom vremena snimaju se u formatu MP4 i sljedećim kvalitetama: 4K29,97 fpsALL-I (samo l) (NTSC)/4K25,00 fpsALL-I (samo l) (PAL) u 4K snimanju i Full HD29,97 fpsALL-I (samo l) (NTSC)/Full HD25,00 fpsALL-I (samo l) (PAL) u Full HD snimanju.

Imajte na umu da se broj sličica u sekundi automatski ažurira kako bi odgovarao postavci za [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav] ().

 1. Odaberite [Fotografiranje: Time-lapse movie / Fotografiranje: Videozapis s ubrzanim protokom vremena].

 2. Odaberite [Time-lapse / Ubrzani protok vremena].

 3. Odaberite scenu.

  • Odaberite scenu u skladu s uvjetima snimanja.
  • Za veću slobodu pri ručnom podešavanju intervala snimanja i broja snimaka odaberite [Custom/Prilagođeno].
 4. Podesite interval snimanja.

  • Odaberite [Interval/shots / Interval/snimaka].
  • Odaberite [Interval] (sec.). Tipkama Tipka lijevoTipka desno podesite vrijednost, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Pogledajte [Videozapisi: Time required / Videozapisi: Potrebno vrijeme] (1) i [Reprodukcija: Playback time / Reprodukcija: Vrijeme reprodukcije] (2) kako biste podesili broj.

  Ako ste podesili [Custom/Prilagođeno]

  • Odaberite [Interval] (min.:sec.).
  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prikaz Podešavanje.
  • Tipkama Tipka goreTipka dolje podesite vrijednost, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. (Vraća se na Odabir.)
  • Odaberite [OK] za registriranje postavke.
 5. Podesite broj snimaka.

  • Odaberite [No. of shots / Broj snimaka]. Tipkama Tipka lijevoTipka desno podesite vrijednost, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Pogledajte [Videozapisi: Time required / Videozapisi: Potrebno vrijeme] i [Reprodukcija: Playback time / Reprodukcija: Vrijeme reprodukcije] kako biste podesili broj.

  Ako ste podesili [Custom/Prilagođeno]

  • Odaberite brojku.
  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prikaz Podešavanje.
  • Tipkama Tipka goreTipka dolje podesite vrijednost, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. (Vraća se na Odabir.)
  • Provjerite da opcija [Reprodukcija: Playback time / Reprodukcija: Vrijeme reprodukcije] nije prikazana crvenom bojom.
  • Odaberite [OK] za registriranje postavke.

  Oprez

  • [Playback time / Vrijeme reprodukcije] prikazuje se crvenom bojom ako na kartici nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje određenog broja snimaka. Iako fotoaparat može nastaviti snimanje, snimanje će se zaustaviti kad kartica postane puna.
  • [Playback time / Vrijeme reprodukcije] prikazuje se crveno ako se postavkom [No. of shots / Broj snimaka] dobivaju datoteke čije veličine prelaze 4 GB za karticu koja nije formatirana u exFAT (). Nastavite li tako snimati i datoteka videozapisa dosegne 4 GB, snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena će se zaustaviti.

  Napomena

  • S postavkom [Scene * / Scena *] ograničeni su dostupni intervali i broj snimaka kako bi odgovarali vrsti scene.
  • Pojedinosti o karticama na koje se mogu snimati videozapisi s ubrzanim protokom vremena potražite u odjeljku Zahtjevi za svojstva kartica (snimanje videozapisa) [brzina pisanja/čitanja].
  • Podesite li broj snimaka na 3600, videozapis ubrzanog tijeka trajat će oko 2 min za NTSC i oko 2 min i 24 s za PAL.
 6. Odaberite željenu veličinu videozapisa.

  • 4K (3840 × 2160)

   Videozapis će se snimati u kvaliteti 4K. Proporcije su 16:9.

   Broj sličica u sekundi iznosi 29,97 fps (29,97 fps) za NTSC i 25,00 fps (25,00 fps) za PAL i videozapisi se snimaju u formatu MP4 (MP4) s kompresijom ALL-I (ALL-I (samo l)).

  • Full HD (1920 × 1080)

   Videozapis će se snimati u kvaliteti Full High-Definition (Full HD). Proporcije su 16:9.

   Broj sličica u sekundi iznosi 29,97 fps (29.97fps) za NTSC i 25,00 fps (25.00fps) za PAL i videozapisi se snimaju u formatu MP4 (MP4) s kompresijom ALL-I (ALL-I (samo l)).

 7. Podesite na [Auto exposure / Automatska ekspozicija].

  • Fixed 1st frame / Fiksno za prvu snimku

   Prilikom snimanja prve slike izvodi se mjerenje za automatsko podešavanje ekspozicije u skladu sa svjetlinom. Ekspozicija podešena za prvu sliku vrijedi i za ostale. Druge postavke vezane za prvu sliku vrijede i za naredne slike.

  • Each frame / Svaka snimka

   Mjerenje se također izvodi za svaku narednu sliku za automatsko podešavanje ekspozicije u skladu sa svjetlinom. Ako su funkcije poput stila slike (Picture Style) i balansa bjeline podešene na [Auto/Automatski], podešavat će se automatski za svaku sljedeću snimku.

  Oprez

  • Značajne promjene u svjetlini između snimaka mogu spriječiti fotoaparat da snima u navedenom intervalu kada je [Interval / Vremenski razmak] podešen na 3 sekunde ili manje i [Auto exposure / Automatska ekspozicija] podešena na [Each frame / Svaka snimka].
  • Kad snimate s opcijom [Auto Exposure / Auto. eks.] podešenom na [Each frame / Svaka snimka], ISO osjetljivost, brzina zatvarača i otvor blende se možda u nekim načinima neće snimiti u Exif podatke za videozapis ubrzanog tijeka.
 8. Podesite na [Screen auto off / Automatsko isključivanje zaslona].

  • Disable/Onemogućeno

   Slika će se prikazati čak i tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena. (Zaslon se isključuje samo u vrijeme snimanja.) Imajte na umu da će se zaslon isključiti otprilike 30 min nakon početka snimanja.

  • Enable/Omogućeno

   Imajte na umu da će se zaslon isključiti otprilike 10 sekundi nakon početka snimanja.

  Napomena

  • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena možete uključivati ili isključivati zaslon pritiskom tipke INFO.
 9. Podesite zvučni signal.

  • Odaberite [Beep as img taken / Zvučni signal za snimku].
  • Podesite na [Disable/Onemogućeno] kako biste spriječili da se fotoaparat oglašava zvučim signalom za svaku snimku.
 10. Provjerite postavke.

  (1) Potrebno vrijeme

  Označava vrijeme potrebno za snimanje podešenog broja snimaka u podešenom intervalu. Ako ono prelazi 24 sata, prikazat će se "*** days / *** dana".

  (2) Vrijeme reprodukcije

  Pokazuje vrijeme snimanja videozapisa (vrijeme potrebno za reprodukciju videozapisa) za izradu videozapisa s ubrzanim protokom vremena u 4K ili Full HD kvaliteti od fotografija snimljenih u podešenim intervalima.

 11. Zatvorite izbornik.

  • Za isključenje izbornika pritisnite tipku MENU.
 12. Snimite videozapis ubrzanog tijeka.

  • Pritisnite tipku INFO i ponovno provjerite "Potrebno vrijeme" (1) i "Interval" (2) na zaslonu.
  • Za početak snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena pritisnite tipku za snimanje videozapisa.
  • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena neće raditi automatsko izoštravanje.
  • U gornjem desnom kutu zaslona prikazuje se "REC" prilikom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom.
  • Kad se snimi podešeni broj fotografija, snimanje videozapisa ubrzanog tijeka se zaustavi.
  • Za odustajanje od snimanja videozapisa ubrzanog rijeka podesite [Time-lapse / Ubrzani protok vremena] na [Disable/Onemogućeno].

Oprez

 • Ne usmjeravajte fotoaparat prema izvoru intenzivnog svjetla poput sunca ili snažnog umjetnog svjetla. To može oštetiti slikovni senzor ili unutarnje komponente fotoaparata.
 • [Fotografiranje: Time-lapse movie / Fotografiranje: Videozapis s ubrzanim protokom vremena] ne možete podesiti na opciju različitu od [Disable/Onemogući] kad je fotoaparat spojen na računalo spojnim kabelom ili kada je spojen HDMI kabel.
 • Funkcija Movie Servo AF / Servo AF za videozapise neće raditi.
 • Ako je brzina zatvarača 1/30 sekunde ili manja, ekspozicija videozapisa možda neće biti prikazana pravilno (može se razlikovati od ekspozicije konačnog videozapisa).
 • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena nemojte zumirati objektivom. Zumiranje objektivom može uzrokovati zamućenje slike, promjenu ekspozicije i nepravilan rad korekcije aberacije objektiva.
 • Snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena pod treperavim svjetlom može uzrokovati primjetno treperenje na zaslonu i snimke mogu sadržavati vodoravne pruge (šum) ili nepravilnu ekspoziciju.
 • Slike prikazane pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka mogu se razlikovati od krajnjeg rezultata (po pojedinostima kao što su neujednačena svjetlina iz treperavih izvora svjetlosti ili šum uslijed visoke ISO osjetljivosti).
 • Pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka pod slabim svjetlom, slika prikazana tijekom snimanja može izgledati drukčije od one stvarno snimljene u videozapisu.
 • Pomaknete li fotoaparat ulijevo ili udesno (panoramiranje) ili snimate objekt u pokretu pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka, slika može ispasti vrlo izobličena.
 • Pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka ne radi funkcija Auto power off / Automatsko isključivanje. Također, nećete moći podesiti funkciju snimanja i postavke izbornika ili reproducirati snimke i sl.
 • Za videozapise s ubrzanim protokom vremena ne snima se zvuk.
 • Fotoaparat možda neće snimati ako se brzina zatvarača gotovo podudara s intervalom snimanja.
 • Ako sljedeća planirana snimka nije moguća, bit će preskočena. To može skratiti vrijeme snimanja videozapisa ubrzanog tijeka.
 • Ako je vrijeme potrebno za snimanje na karticu duže od pauza između snimaka zbog podešenih funkcija snimanja ili značajki memorijske kartice, neke snimke se možda neće moći snimiti u podešenim intervalima.
 • Snimke se ne spremaju kao fotografije. Čak i ako snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena isključite nakon samo jedne snimke, ona će se spremiti kao videozapis.
 • Ako fotoaparat spojnim kabelom povežete s računalom i koristite EOS Utility (softver za EOS), podesite [Fotografiranje: Time-lapse movie / Fotografiranje: Videozapis s ubrzanim protokom vremena] na [Disable/Onemogućeno]. Druge opcije osim [Disable/Onemogućeno] onemogućit će komunikaciju fotoaparata s računalom.
 • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena, neće raditi Image Stabilizer (stabilizacija slike) na objektivu.
 • Snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena prekinut će se ako prekidač postavite na ISKLJ. i promijenite podešenje na [Disable/Onemogućeno].
 • Čak i ako koristite bljeskalicu, ona se neće aktivirati.
 • Sljedeći postupci poništavaju pripravnost za snimanje videozapisa ubrzanog tijeka i prebacuju postavku na [Disable/Onemogućeno].

  • Odabir opcije [Basic settings / Osnovne postavke] pod [Set-up: Reset camera / Set-up: Resetiranje fotoaparata]
  • Uporaba kotačića za odabir načina rada
 • Započnete li snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena dok je vidljiva bijela oznaka [Bijelo temperaturno upozorenje] (), kvaliteta slike videozapisa ubrzanog tijeka može se pogoršati. Savjetujemo da snimanje videozapisa ubrzanog tijeka započnete kad nestane bijela ikona [Bijelo temperaturno upozorenje] (temperatura u unutrašnjosti fotoaparata se smanji).

Napomena

 • Preporuča se uporaba stativa.
 • Savjetujemo da unaprijed snimite probne snimke.
 • Pokrivenost polja za snimanje 4K ili Full HD videozapisa s ubrzanim protokom vremena je pribl. 100 %.
 • Za poništenje snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena koje je u tijeku pritisnite tipku za snimanje videozapisa. Na karticu će se spremiti videozapis ubrzanog tijeka snimljen do tog trenutka.
 • Ako je potrebno vrijeme snimanja duže od 24 sata, ali ne prelazi 48 sati, bit će prikazano "2 days". Ako su potrebna 3 dana ili duže, broj dana prikazivat će se u koracima po 24 sata.
 • Čak i ako je vrijeme reprodukcije videozapisa s ubrzanim protokom vremena kraće od 1 sekunde, ipak će se izraditi videodatoteka. U tom se slučaju prikazuje “00'00"” pod [Playback time / Vrijeme reprodukcije].
 • Za duža snimanja savjetujemo uporabu pribora za spajanje na električno napajanje u kućanstvu (opcija).
 • Za 4K/Full HD videozapise s ubrzanim protokom vremena koristi se YCbCr 4:2:0 (8-bitno) uzorkovanje boja i prostor boja BT.709.

Napomena

 • Za pokretanje/zaustavljanje snimanja videozapisa ubrzanog tijeka možete rabiti bežični daljinski upravljač BR-E1 (opcija). Podesite [Fotografiranje: Remote control / Fotografiranje: Daljinsko upravljanje] na [Enable/Omogućeno].
 • S bežičnim daljinskim upravljačem BR-E1

  • Prvo uparite BR-E1 s fotoaparatom ().

  Status fotoaparata /

  Postavka daljinskog upravljača

  Ikona snimanja videozapisa (snimanje odmah)

  2 (odgoda od 2 sekunde)

  Videozapisi (snimanje videozapisa)
  Pripravno stanje snimanja Kao što je podešeno u Funkcija okidača za videozapise Početak snimanja
  Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena Kraj snimanja

Približno vrijeme dostupno za snimanje videozapisa ubrzanog tijeka

Za smjernice o tome koliko dugo možete snimati videozapise ubrzanog tijeka (dok se baterija ne istroši) pogledajte Dostupno vrijeme rada.