Importiranje snimaka na računalo

Za importiranje snimaka s fotoaparata na računalo možete rabiti softver za EOS.

Spajanje na računalo spojnim kabelom

 1. Instalirajte EOS Utility ().

 2. Spojite fotoaparat na računalo.

  • Upotrijebite spojni kabel.
  • Spojite drugi kraj na USB priključnicu na računalu.
 3. Koristite EOS Utility za Importiranje snimaka.

  • Pogledajte upute za uporabu softvera (EOS Utility Instruction Manual).

Oprez

 • Kad je uspostavljena Wi-Fi veza, fotoaparat ne može komunicirati s računalom čak i ako su povezani kabelom.

Uporaba čitača kartica

Za importiranje snimaka na računalo možete koristiti čitač kartica.

 1. Instalirajte Digital Photo Professional ().

 2. Umetnite karticu u čitač.

 3. Koristite Digital Photo Professional za importiranje snimaka.

  • Pogledajte Digital Photo Professional Instruction Manual.

Napomena

 • Prilikom kopiranja snimaka s fotoaparata na računalo, s čitačem kartica bez korištenja EOS softvera, kopirajte mapu DCIM s kartice na računalo.

Povezivanje s računalom putem Wi-Fia

Fotoaparat možete spojiti na računalo putem Wi-Fia i importirati snimke na računalo ().