Izdvajanje slike iz 4K videozapisa ili 4K videozapisa s ubrzanim protokom vremena

Iz 4K ili 4K videozapisa s ubrzanim protokom vremena možete odabrati pojedinačne kadrove kako biste ih spremili kao JPEG fotografije. To se naziva frame grabbing / izdvajanje slike.

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.
 2. Odaberite 4K videozapis ili 4K videozapis s ubrzanim protokom vremena.

  • Za odabir upotrijebite tipke Tipka lijevoTipka desno.
  • U prikazu informacija o snimanju (), 4K videozapisi i 4K videozapisi ubrzanog tijeka označeni su ikonom [4K].
  • U indeksnom prikazu pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prijelaz pojedinačni prikaz.
 3. U prikazu jedne snimke pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 4. Odaberite [Reprodukcija videozapisa].

  • Započinje reprodukcija videozapisa.
 5. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za pauzu videozapisa.

  • Prikazat će se izbornik za reprodukciju videozapisa.
 6. Odaberi kadar koji želite izdvojiti.

  • U izborniku za reprodukciju videozapisa odaberite kadar koji želite izdvojiti kao fotografiju.
  • Za upute o izborniku za reprodukciju videozapisa pogledajte Izbornik za reprodukciju videozapisa.
 7. Odaberite [Izdvajanje slike].

 8. Spremite.

  • Odaberite [OK] za spremanje trenutne slike iz videozapisa u format JPEG.
 9. Odaberite snimku koju želite prikazati.

  • Označite odredišnu mapu i broj slikovne datoteke.
  • Odaberite [View original movie / Prikaz izvornog videozapisa] ili [View extracted still image / Prikaz izdvojene fotografije].

Oprez

 • Nije moguće izdvajanje slike iz Full HD videozapisa, Full HD videozapisa s ubrzanim protokom vremena, HD videozapisa ili 4K videozapisa i 4K videozapisa s ubrzanim protokom vremena snimljenih drugim fotoaparatom.