Ostale funkcije izbornika

[Fotografiranje1]

 • Shooting mode / Način snimanja

  Među dostupnim opcijama nalaze se automatska ekspozicija i snimanje videozapisa s ručnom ekspozicijom.

[Fotografiranje2]

 • Exposure comp. / Kompenzacija ekspozicije

  Kompenzaciju ekspozicije možete podesiti u rasponu od ±3 stupnja, u koracima po 1/3 stupnja. Pojedinosti o kompenzaciji ekspozicije potražite u odjeljku Kompenzacija ekspozicije.

 • Videozapis ISO speed settings / Videozapis Postavke ISO osjetljivosti

  • ISO speed / ISO osjetljivost

   U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] možete ručno podešavati ISO osjetljivost. Također možete odabrati ISO Auto.

  • Max for Auto / Maks. za automatsko

   Možete podesiti maksimalno ograničenje za ISO Auto / Automatski ISO pri snimanju videozapisa u načinu [Videozapisi] ili načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] uz ISO Auto / Automatski ISO.

   [H(25600)] je dodano kao opcija u [Max for Auto / Maks. za automatsko] kada je [1: ISO expansion / 1: Proširenje ISO osjetljivosti] u [Podešavanje: Custom Functions(C.Fn) / Podešavanje: Prilagođene funkcije(C.Fn)] podešeno na [1:Enable / 1:Omogućeno].

 • Auto Lighting Optimizer (automatska optimizacija osvjetljenja)

  Svjetlina i kontrast mogu se ispraviti automatski. Pojedinosti o automatskoj optimizaciji osvjetljenja potražite u odjeljku Auto Lighting Optimizer (automatska optimizacija osvjetljenja).

 • Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova

  Pri snimanju videozapisa možete smanjiti preeksponiranost vrlo svijetlih dijelova slike. Pojedinosti o značajci Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova potražite u odjeljku Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova.

  Oprez

  • Postavka [Enhanced/Poboljšano] nije dostupna (nije prikazana) prilikom snimanja videozapisa uz postavku [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova].
 • Videozapis Auto slow shutter / Videozapis Automatsko usporavanje zatvarača

  Možete odabrati snimanje videozapisa koji su svjetliji nego kad su podešeni na [Disable/Onemogući], zahvaljujući automatskom usporavanju zatvarača pri slabom osvjetljenju.

  Dostupno u načinu snimanja [Videozapisi]. Primjenjuje se kad je broj sličica u sekundi za snimanje videozapisa 59.94fps ili 50.00fps.

  • Disable/Onemogućeno

   Omogućuje snimanje videozapisa s fluidnijim i prirodnijim pokretima, na koje manje utječe kretanje objekata nego uz postavku [Enable/Omogućeno]. Imajte na umu da pri slabom osvjetljenju videozapisi mogu ispasti tamniji nego kad su podešeni na [Enable/Omogućeno].

  • Enable/Omogućeno

   Omogućuje snimanje svjetlijih videozapisa nego uz postavku [Disable/Onemogućeno], zahvaljujući automatskom smanjenju brzine zatvarača na 1/30 sekunde (NTSC) ili 1/25 sekunde (PAL) pri slabom osvjetljenju.

  Napomena

  • Pri snimanju pokretnih objekata uz slabo osvjetljenje ili kad se mogu pojaviti naknadne slike poput tragova, preporučujemo postavku [Disable/Onemogućeno].

[Fotografiranje3]

[Fotografiranje4]

[Fotografiranje5]

[Fotografiranje6]

 • Remote control / Daljinsko upravljanje

  Kad je odabrana postavka [Enable/Omogućeno], snimanje videozapisa možete započinjati ili prekidati bežičnim daljinskim upravljačem BR-E1 (opcija). Prvo uparite BR-E1 s fotoaparatom ().

  S bežičnim daljinskim upravljačem BR-E1

  Za snimanje videozapisa postavite preklopku timera za fotografiranje / snimanje videozapisa na Videozapisi i pritisnite okidač.

  Za snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena pogledajte Videozapisi s ubrzanim protokom vremena.

[Fotografiranje7]

[Fotografiranje8]

 • VF display format / Format prikaza u tražilu

  Pojedinosti o formatu prikaza u tražilu potražite u poglavlju Format prikaza u tražilu.

 • HDMI info disp / Informacije putem HDMI signala

  Možete podesiti prikaz podataka za izlaz slike putem HDMI kabela.

  • With info / S informacijama

   Slika, podaci o snimanju, točke AF-a i drugi podaci prikazuju se na drugom uređaju putem HDMI veze. Imajte na umu da se zaslon fotoaparata isključuje. Snimljeni videozapisi spremaju se na karticu.

  • Clean / output / Čisti / izlaz

   HDMI izlaz sastoji se samo od 4K videozapisa. Podaci o snimanju i točke AF-a prikazuju se i na fotoaparatu, ali se slika ne snima na karticu. Imajte na umu da Wi-Fi komunikacija nije dostupna.

  • Clean / Full HD output / Čisti / Full HD izlaz

   HDMI izlaz sastoji se samo od Full HD videozapisa. Podaci o snimanju i točke AF-a prikazuju se i na fotoaparatu, ali se slika ne snima na karticu. Imajte na umu da Wi-Fi komunikacija nije dostupna.