Punjenje baterije

 1. Uklonite zaštitni pokrov isporučen s baterijom.

 2. Umetnite bateriju dokraja u punjač.

  • Uklonite bateriju u suprotnom smjeru.
 3. Napunite bateriju.

  • Podignite kontakte punjača na prikazani način i spojite punjač u električnu utičnicu.
  • Punjenje počinje automatski i indikator punjenja (1) svijetli narančasto.
  • Kad se baterija napuni dokraja, indikator potpune napunjenosti (2) svijetli zeleno.
  • Punjenje ispražnjene baterije traje otprilike 2 sata na sobnoj temperaturi (23 °C).

   Vrijeme punjenja uvelike ovisi o temperaturi okoline i preostalom kapacitetu baterije.

  • Zbog sigurnosti, punjenje pri niskim temperaturama (5 – 10 °C) traje duže (do oko 4 h).
 • Nakon što kupite uređaj, baterija nije sasvim napunjena.

  Napunite bateriju prije uporabe.

 • Napunite bateriju na dan uporabe ili dan ranije.

  Napunjene baterije se postupno prazne, čak i kad se ne koriste.

 • Nakon punjenja baterije, izvadite je i odspojite punjač iz zidne utičnice.

 • Kad ne upotrebljavate fotoaparat, izvadite bateriju.

  Ostavite li bateriju u fotoaparatu duže vrijeme, troši se mala količina struje što rezultira prekomjernim pražnjenjem i skraćivanjem njezinog radnog vijeka. Spremite bateriju zajedno s pokrovom. Pohranjivanje sasvim napunjene baterije može negativno utjecati na njezina svojstva.

 • Punjač baterije se može upotrebljavati i u inozemstvu.

  Ovaj punjač je kompatibilan s naponima od 100 V AC do 240 V AC 50/60 Hz. Ako je potrebno, nabavite adapter za odgovarajuću zemlju ili regiju. Nemojte spajati punjač ni na jedan pretvarač napona. To može izazvati oštećenja.

 • Ako se baterija brzo isprazni čak i nakon što ste je sasvim napunili, to znači da je istekao njezin radni vijek.

  Nabavite novu bateriju.

Oprez

 • Nakon odspajanja utikača kabela punjača, nemojte dodirivati utikač oko 5 sekundi.
 • Isporučeni punjač ne može puniti nijednu drugu bateriju osim LP-E17.