Odabir stila slike (Picture Style)

Jednostavnim odabirom jednog od pohranjenih podešenja za Picture Style / Stil slike možete učinkovito postići značajke slike po želji ili u skladu s objektom.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Picture Style / Fotografiranje: Stil slike].

 2. Odaberite Picture Style / Stil slike.

Značajke za Picture Style / Stil slike

 • [] Auto/[] Automatski

  Ton boje će se podesiti automatski, u skladu sa scenom. Boje će izgledati živopisno za plavo nebo, zelenilo, zalaske sunca i osobito scene u prirodi, na otvorenom i u suton.

  Napomena

  • Ne dobijete li pomoću [Auto/Automatski] željeni ton boje, koristite drugi Picture Style / Stil slike.
 • [] Standard/[] Standardno

  Slika izgleda življa, jasna i oštra. Prikladno za većinu scena.

 • [] Portrait/[] Portret

  Za ljepši prikaz tonova kože, s nešto manje oštrine. Prikladno za portrete izbliza.

  Ton kože možete prilagoditi promjenom postavke za [Ton bojaColor tone / Ton bojaTon boja] prema opisu iz Podešenja i efekti.

 • [] Landscape/[] Krajolik

  Za isticanje plavih i zelenih tonova, te za vrlo jasne i izoštrene slike. Za dojmljive panorame.

 • [] Fine Detail / [] Fini detalji

  Za detaljne obrise i prikaz finih tekstura objekta. Boje će biti malo življe.

 • [] Neutral/[] Neutralno

  Za naknadno dorađivanje računalom. Čini sliku prigušenom, s nižim kontrastom i prirodnim tonovima boja.

 • [] Faithful/[] Vjerno

  Za naknadno dorađivanje računalom. Vjerno reproducira stvarne boje objekata kako su izmjerene pri dnevnome svjetlu uz temperature boje od 5200 K. Čini sliku prigušenom, s nižim kontrastom.

 • [] Monochrome / [] Monokromatski

  Za snimanje crno-bijelih fotografija.

  Oprez

  • Nije moguće dobiti slike u boji iz JPEG slika snimljenih s stilom slike (Picture Style) [Monochrome/Monokromatski].
 • [] User Def. / [] Korisnički određeno 1–3

  Možete dodati novi stil temeljen na predlošku kao što je [Portrait/Portret] ili [Landscape/Pejzaž] ili Picture Style / Stil slike datoteka i zatim ga podesiti po želji (). Snimke u stilu koji još niste prilagodili imat će iste značajke kao zadana postavka [Auto/Automatsko].

Simboli

Ikone u izborniku za odabir stila slike (Picture Style) predstavljaju [JačinaStrength/JačinaJačina], [FinoćaFineness/FinoćaFinoća] i [PragThreshold/PragPrag] za [OštrinaSharpness/OštrinaOštrina] kao i za [KontrastContrast/KontrastKontrast] i druge parametre. Brojke pokazuju vrijednosti tih parametara određene za odgovarajući stil slike.

OštrinaSharpness/OštrinaOštrina
JačinaStrength/JačinaJačina
FinoćaFineness/FinoćaFinoća
PragThreshold/PragPrag
KontrastContrast/KontrastKontrast
ZasićenjeSaturation/ZasićenjeZasićenje
Ton bojaColor tone / Ton bojaTon boja
Filtarski efekt (monokromatski)Filter effect (Monochrome) / Filtarski efekt (monokromatski)Filtarski efekt (monokromatski)
Efekt toniranja (monokromatski)Toning effect (Monochrome) / Efekt toniranja (monokromatski)Efekt toniranja (monokromatski)

Oprez

 • Za snimanje videozapisa prikazuje se * za parametre [FinoćaFineness/FinoćaFinoća] i [PragThreshold/PragPrag] za [OštrinaSharpness/OštrinaOštrina]. [FinoćaFineness/FinoćaFinoća] i [PragThreshold / PragPrag] ne primjenjuju se na videozapise.