Provjera mrežnih postavki

  • Windows

    Otvorite Windows [Command Prompt / Naredbeni redak], zatim unesite ipconfig/all i pritisnite tipku Enter.

    Osim IP adrese dodijeljene računalu, prikazuje se i maska podmreže, pristupnik i podaci o DNS poslužitelju.

  • macOS

    U macOS-u otvorite aplikaciju [Terminal], utipkajte ifconfig -a i pritisnite tipku Return. IP adresa dodijeljena računalu prikazana je u stavci [enX] (X: broj) uz [inet], u formatu "***.***.***.***".

    Informacije o aplikaciji [Terminal] potražite u datotekama pomoći za macOS.

Kako biste izbjegli korištenje iste IP adrese za računalo i druge uređaje u mreži, promijenite posljednju brojku kad podešavate IP adresu pridijeljenu fotoaparatu u postupcima opisanima u Ručno podešavanje IP adrese.

Primjer: 192.168.1.10