Trajanje pregleda

Podesite na [Hold/Zadrži] kako bi se fotografije prikazivale odmah nakon snimanja ili podesite na [Off/Isklj.] ako ne želite da se fotografije prikazuju.

  1. Odaberite [Fotografiranje: Review duration / Fotografiranje: Trajanje pregleda].

  2. Podesite željeno vrijeme.

Napomena

  • Uz podešenje [Hold/Zadrži] snimke će se prikazivati do isteka vremena podešenog pod [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije].