Dodavanje podataka za brisanje prašine

U snimke se mogu dodati podaci o uklanjanju prašine koji su se upotrebljavali za uklanjanje mrlja od prašine. Podatke za brisanje prašine primjenjuje EOS softver Digital Photo Professional koji mrlje briše automatski.

Priprema

 • Upotrijebite RF ili EF objektiv.
 • Pripremite neproziran bijeli predmet kao što je list papira.
 • Podesite žarišnu duljinu objektiva na 50 mm ili više.
 • Podesite način izoštravanja na MF / Ručno izoštravanje (), a zatim podesite fokus na beskonačno (∞) okretanjem prstena za izoštravanje u smjeru kazaljki sata, gledano s prednje strane fotoaparata.

Prikupljanje podataka za brisanje prašine

 1. Odaberite [Fotografiranje: Dust Delete Data / Fotografiranje: Podaci za brisanje prašine].

 2. Odaberite [OK].

 3. Snimite čisti bijeli predmet.

  • Snimajte jednolično bijeli predmet (kao što je novi list bijelog papira) koji ispunjava zaslon, na udaljenosti od 20 – 30 cm.
  • Budući da se snimka neće pohraniti, nije potrebno uložiti karticu u fotoaparat jer će se i bez toga dobiti podaci o snimci.
  • Nakon snimanja se prikupljaju podaci za brisanje prašine. Kad se dobiju podaci za brisanje prašine, pojavi se poruka.
  • Ako se podaci ne mogu dobiti uspješno, pojavit će se poruka o pogrešci. Provjerite informacije u Priprema, odaberite [OK] i snimajte ponovno.

Dodavanje podataka za brisanje prašine

Jednom stečeni podaci o uklanjanju prašine dodaju se fotografijama snimljenim nakon tog trenutka. Savjetujemo da prikupljanje podataka za brisanje prašine obavite prije snimanja.

Pojedinosti o uporabi softvera Digital Photo Professional (softver za EOS) za brisanje prašine potražite u uputama Digital Photo Professional Instruction Manual.

Dodavanje podataka za brisanje prašine snimkama u biti ne utječe na veličinu datoteke.

Oprez

 • Ako se na predmetu nalazi neki uzorak, može se prepoznati kao podaci o prašini i utjecati na točnost brisanja mrlja od prašine pomoću EOS softvera Digital Photo Professional.
 • Podaci za brisanje prašine ne dodaju se snimkama načinjenim u sljedećim uvjetima.

  • U načinu snimanja [Noćni prizor iz ruke] ili [Regulacija pozadinskog osvjetljenja za HDR] (Posebna scena)
  • U načinu snimanja [Efekt ribljeg oka] (Kreativni filtri)
  • Kad ste podesili smanjenje šuma za više snimaka
  • Kad je opcija [Distortion correction / Korekcija izobličenja] u [Fotografiranje: Lens aberration correction / Fotografiranje: Korekcija aberacije objektiva] podešena na [Enable/Omogućeno]