Reprodukcija videozapisa

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

  • Pritisnite tipku Reprodukcija.
 2. Odaberite videozapis.

  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite videozapis za reprodukciju.
  • U načinu prikaza jedne slike, ikona [SETVideodatoteke] u gornjem lijevom kutu označava da je to videozapis.
  • U indeksnom prikazu perforacije na lijevom rubu slike označavaju da je riječ o videozapisu. Videozapisi se ne mogu reproducirati iz indeksnog prikaza. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prijelaz na pojedinačni prikaz.
 3. U prikazu jedne snimke pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 4. Odaberite [Reprodukcija videozapisa].

  (1) Zvučnik

  • Započinje reprodukcija videozapisa.
  • Reprodukciju videozapisa možete pauzirati i pristupiti izborniku reprodukcije videozapisa pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije.
  • Za preskakanje unaprijed oko 4 sekunde tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite tipku Tipka desno. Slično tome, pritiskom na tipku Tipka lijevo prelazi se za otprilike 4 sekunde unatrag.
  • Za podešavanje glasnoće (čak i tijekom reprodukcije) upotrijebite tipke Tipka goreTipka dolje.

Izbornik za reprodukciju videozapisa

Stavka Funkcije reprodukcije
Reprodukcija Reprodukcija Pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje prebacuje se između reprodukcije videozapisa i zaustavljanja reprodukcije.
Usporeno Usporeno Podesite brzinu usporene reprodukcije pritiskom tipaka Tipka lijevoTipka desno. Brzina usporene reprodukcije prikazuje se gore desno.
Prijelaz unatrag Prijelaz unatrag Svakim pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje prelazi se oko 4 sekunde unatrag.
Prethodni kadar Prethodni kadar Svakim pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje prelazi se na sljedeći kadar. Zadržite li pritisnutom tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje, videozapis će se reproducirati unatrag.
Sljedeći kadar Sljedeći kadar Sa svakim pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje, videozapis se reproducira sliku po sliku. Zadržite li pritisnutom tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje, videozapis će se ubrzano reproducirati prema naprijed.
Prijelaz unaprijed Prijelaz unaprijed Svakim pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje prelazi se oko 4 sekunde prema naprijed.
Uređivanje Uređivanje Prikaz izbornika za editiranje ().
Izdvajanje slike Izdvajanje slike Dostupno pri reprodukciji 4K ili 4K videozapisa s ubrzanim protokom vremena. Omogućuje izdvajanje trenutnog kadra i spremanje kao JPEG fotografije ().
Pozadinska glazba Pozadinska glazba Reprodukcija videozapisa uz odabranu glazbu ().
Određeni položaj Položaj reprodukcije
mm' ss" Trajanje reprodukcije (minute:sekunde)
Glasnoća Glasnoća Tipkama Tipka goreTipka dolje podesite glasnoću zvučnika ().

Izbornik za reprodukciju videosažetaka

Stavka Funkcije reprodukcije
Reprodukcija Reprodukcija Pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje prebacuje se između reprodukcije videozapisa i zaustavljanja reprodukcije.
Usporeno Usporeno Podesite brzinu usporene reprodukcije pritiskom tipaka Tipka lijevoTipka desno. Brzina usporene reprodukcije prikazuje se gore desno.
Prijelaz unatrag Prethodni isječak Prikazuje prvu sliku prethodnog isječka.
Prethodni kadar Prethodni kadar Svakim pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje prelazi se na sljedeći kadar. Zadržite li pritisnutom tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje, videozapis će se reproducirati unatrag.
Sljedeći kadar Sljedeći kadar Sa svakim pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje, videozapis se reproducira sliku po sliku. Zadržite li pritisnutom tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje, videozapis će se ubrzano reproducirati prema naprijed.
Prijelaz unaprijed Sljedeći isječak Prikazuje prvu sliku sljedećeg isječka.
Brisanje isječka Brisanje isječka Briše trenutačni isječak.
Uređivanje Uređivanje Prikaz izbornika za editiranje ().
Pozadinska glazba Pozadinska glazba Reprodukcija videozapisa uz odabranu glazbu ().
Određeni položaj Položaj reprodukcije
mm' ss" Trajanje reprodukcije (minute:sekunde)
Glasnoća Glasnoća Tipkama Tipka goreTipka dolje podesite glasnoću zvučnika ().

Oprez

 • Kad je fotoaparat spojen na televizor radi reprodukcije videozapisa (), prilagodite glasnoću s pomoću kontrola televizora jer se ne može prilagoditi tipkama Tipka goreTipka dolje.
 • Reprodukcija videozapisa može se zaustaviti ako je brzina čitanja kartice prespora ili ako datoteke videozapisa sadrže oštećene sličice.

Napomena

 • Za prelazak unatrag ili prema naprijed na početak prethodnog ili sljedećeg isječka tijekom reprodukcije videosažetka upotrijebite tipke Tipka lijevoTipka desno.