Vodič za rješavanje problema

Dođe li do problema u radu fotoaparata, pogledajte smjernice i savjete u nastavku. Ne uspijete li riješiti problem primjenom navedenih savjeta, obratite se najbližem Canonovom servisu.

Problemi povezani s napajanjem

Baterije nije moguće puniti punjačem.

 • Nemojte koristiti druge baterije osim originalne LP-E17.
 • U slučaju problema s punjenjem ili punjačem pogledajte Punjenje baterije.

Indikator punjača baterije treperi.

 • Narančasto treperenje indikatora pokazuje da je zaštitni krug spriječio punjenje jer (1) postoji problem s punjačem baterije ili baterijom ili (2) komunikacija s baterijom koja nije Canonov proizvod nije uspjela. U slučaju (1) odspojite punjač, ponovno umetnite bateriju i pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog uključivanja punjača. Ako se problem nastavi, odnesite fotoaparat u najbliži Canonov ovlašteni servis.

Fotoaparat ne radi čak ni ako je prekidač postavljen na Uklj..

 • Provjerite je li baterija pravilno umetnuta u fotoaparat ().
 • Provjerite je li pretinac za karticu/bateriju zatvoren ().
 • Napunite bateriju ().

Indikator pristupa i dalje svijetli ili treperi čak i kad je prekidač na Isklj..

 • Ako se prekine napajanje dok se slika snima na karticu, indikator pristupa će svijetliti ili nastaviti treperiti nekoliko sekundi. Kad se slika snimi na karticu, fotoaparat se automatski isključi.

[Battery communication error. Prikazuje se [Does this battery/do these batteries display the Canon logo? / Je li na bateriji/baterijama prisutan Canonov logotip?].

 • Nemojte koristiti druge baterije osim originalne LP-E17.
 • Izvadite i ponovno umetnite bateriju ().
 • Ako su električni kontakti zaprljani, očistite ih mekanom krpicom.

Baterija se brzo prazni.

 • Upotrebljavajte sasvim napunjenu bateriju ().
 • Bateriji je možda istekao radni vijek. Ako je stanje baterije loše, zamijenite je novom.
 • Broj mogućih snimaka će se smanjiti u sljedećim situacijama:

  • Duži pritisak okidača dopola
  • Učestalo automatsko izoštravanje bez snimanja
  • Uporaba Image Sabilizera (stabilizacije slike) na objektivu
  • Uporaba funkcija bežične komunikacije

Fotoaparat se sam isključuje.

 • Uključena je funkcija Auto power off / Automatsko isključivanje. Za isključenje funkcije automatskog isključivanja podesite [Auto power off / Automatsko isključivanje] pod [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije] na [Disable/Onemogućeno] ().
 • Čak i ako je [Auto power off / Automatsko isključivanje] podešeno na [Disable/Onemogućeno], zaslon i tražilo će se i dalje isključiti nakon što fotoaparat ostane u stanju mirovanja u trajanju podešenom pod [Display off / Isključivanje zaslona] ili [Viewfinder off / Isključivanje tražila] (iako fotoaparat i dalje ostaje uključen).
 • Podesite [Podešavanje: Eco mode / Podešavanje: Eko način rada] na [Off/Isklj.].

Problemi pri snimanju

Nije moguće pričvrstiti objektiv.

 • Za pričvršćenje EF ili EF-S objektiva trebat će vam adapter za montažu. Fotoaparat nije kompatibilan s EF-M objektivima ().

Nije moguće snimanje ni pohrana snimaka.

 • Provjerite je li kartica pravilno umetnuta ().
 • Pomaknite preklopku za zaštitu od snimanja na kartici u položaj za snimanje/brisanje ().
 • Ako je kartica puna, zamijenite je novom ili izbrišite nepotrebne snimke (, ).
 • Snimanje nije moguće ako točka autofokusa postane narančasta kad pokušavate izoštriti. Ponovno pritisnite okidač dopola za automatsko ponovno izoštravanje ili izoštrite ručno (, ).

Nije moguće koristiti karticu.

Kad umetnete karticu u drugi fotoaparat, pojavi se poruka pogreške.

 • Budući da se SDXC kartice formatiraju u formatu exFAT, to znači da, ako u ovom fotoaparatu formatirate karticu i zatim je umetnete u drugi fotoaparat, može se pojaviti poruka pogreške i karticu možda nećete moći koristiti.

Slika je neizoštrena ili zamućena.

 • Podesite način izoštravanja na [AF / Automatsko izoštravanje] ().
 • Lagano pritisnite okidač kako biste spriječili potresanje fotoaparata ().
 • Ako objektiv ima funkciju Image Stabilizer (stabilizacija slike), podesite preklopku Image Stabilizera (stabilizacije slike) na Uklj..
 • Pri slabom svjetlu se brzina zatvarača može smanjiti. Upotrijebite veću brzinu zatvarača (), podesite veću ISO osjetljivost (), koristite bljeskalicu () ili stativ.
 • Pogledajte Sprječavanje zamućenja fotografija.

Nije moguće zadržati fokus i rekadrirati snimku.

 • Podesite postupak autofokusa na One-Shot AF (). Uz Servo AF () nije moguće snimanje sa zadržanim fokusom.

Brzina kontinuiranog snimanja je mala.

 • Kontinuirano snimanje može biti sporije ovisno o razini baterije, temperaturi okoline, smanjenju titranja, brzini zatvarača, otvoru blende, stanju objekta, svjetlini, postupku AF-a, vrsti objektiva, upotrebi bljeskalice, postavkama snimanja i drugim uvjetima. Pojedinosti potražite u odjeljku Način okidanja ili Maks. niz snimaka (pribl.).

Maksimalan broj slika koje se mogu snimiti u nizu (burst) je manji.

 • Snimanje kompleksnijih objekata kao što su polja trave može rezultirati većim veličinama datoteka, a stvarni maksimalni broj snimaka u nizu može biti manji od smjernica pod Maks. niz snimaka (pribl.).

Maksimalni broj slika kod kontinuiranog snimanja ne promijeni se čak ni nakon promjene kartice.

 • Procijenjen maksimalni broj slika kod kontinuiranog snimanja prikazan u tražilu ne mijenja se kad promijenite karticu, čak ni ako upotrebljavate karticu velike brzine. Maksimalni broj snimaka u nizu naveden u Maks. niz snimaka (pribl.) temelji se na standardnoj Canonovoj testnoj kartici, a stvarni maksimalni broj snimaka u nizu veći je za kartice s većim brzinama pisanja. Iz tog se razloga prikazani maksimalan broj snimaka u nizu može razlikovati od stvarnoga.

Nije moguće podesiti ISO 100 za snimanje fotografija.

 • Najmanja u rasponu ISO osjetljivosti je ISO 200 kada je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].

Ne mogu se odabrati proširene ISO osjetljivosti za fotografije.

 • Provjerite podešenje za [ISO speed / ISO osjetljivost] pod [Fotografiranje: FotografijeISO speed settings / Fotografiranje: FotografijePostavke ISO osjetljivosti].
 • Proširene ISO osjetljivosti (H) nisu dostupne kada je postavka [: Highlight tone priority / : Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano], čak i ako je opcija [ISO expansion / Proširenje ISO osjetljivosti] podešena na [1:On/1:Uklj.] u [: Custom Functions(C.Fn) / : Prilagođene funkcije(C.Fn)].

Iako je podešena smanjena kompenzacija ekspozicije, slika ispada svijetla.

 • Podesite [Fotografiranje: Auto Lighting Optimizer / Fotografiranje: Automatska optimizacija osvjetljenja] na [Disable/Onemogućeno] (). Kad je odabrana opcija [Low/Niska], [Standard/Standardna] ili [High/Visoka], slika može ispasti svijetla čak i ako podesite manju kompenzaciju ekspozicije ili kompenzaciju ekspozicije bljeskalice.

Nije moguće podesiti kompenzaciju ekspozicije kad su podešene i ručna ekspozicija i ISO Auto.

Nisu prikazane sve opcije za korekciju aberacije objektiva.

 • Iako se opcije [Chromatic aberr corr / Korekcija kromatskih aberacija] i [Diffraction correction / Korekcija difrakcije] ne prikazuju dok je opcija [Digital Lens Optimizer / Digitalna optimizacija objektiva] podešena na [Enable/Omogućeno], obje se funkcije primjenjuju pri snimanju, kao kad su podešene na [Enable/Omogućeno].
 • Tijekom snimanja videozapisa ne prikazuje se [Digital Lens Optimizer / Digitalna optimizacija objektiva] ili [Diffraction correction / Korekcija difrakcije].

Uporaba bljeskalice u načinu Av ili P smanjuje brzinu zatvarača.

 • Podesite [Slow synchro / Spora sinkronizacija] u [Fotografiranje: Flash control / Fotografiranje: Upravljanje bljeskalicom] na [1/250-1/60sec. auto / 1/250-1/60 s automatski] ili [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno)] ().

Ugrađena bljeskalica se ne aktivira.

 • Snimanje s bljeskalicom može biti privremeno onemogućeno radi zaštite glave bljeskalice ako ugrađenu bljeskalicu upotrebljavate više puta u kratkom razdoblju.

Vanjska Speedlite bljeskalica neće se aktivirati.

 • Provjerite jesu li sve vanjske bljeskalice čvrsto pričvršćene na fotoaparat.

Speedlite bljeskalica će se uvijek aktivirati punom snagom.

 • Ako u načinu automatskog aktiviranja bljeska upotrebljavate bljeskalice koje nisu iz Speedlite serije EL/EX, one će uvijek okidati punom snagom ().
 • Bljeskalica će se uvijek aktivirati punom snagom kad je opcija [Flash metering mode / Način mjerenja svjetla bljeskalice] u postavkama prilagođenih funkcija podešena na [1:TTL] (automatsko aktiviranje bljeskalice) ().

Nije moguće podesiti kompenzaciju ekspozicije vanjske bljeskalice.

 • Ako je na vanjskoj Speedlite bljeskalici podešena kompenzacija ekspozicije, ne možete podesiti vrijednost kompenzacije na fotoaparatu. Kad je kompenzacija ekspozicije Speedlite bljeskalice isključena (podešena na 0), kompenzacija ekspozicije bljeskalice može se podesiti fotoaparatom.

Brza sinkronizacija nije dostupna u načinu Av.

 • Podesite [Slow synchro / Spora sinkronizacija] u [Fotografiranje: Flash control / Fotografiranje: Upravljanje bljeskalicom] na postavku različitu od [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno)] ().

Nije moguće snimanje pomoću daljinskog upravljača.

 • Prilikom fotografiranja podesite način okidanja na 10-sekundni samookidač/daljinski upravljač ili 2-sekundni samookidač/daljinski upravljač (). Pri snimanju videozapisa podesite [Fotografiranje: Remote control / Fotografiranje: Daljinsko upravljanje] na [Enable/Omogućeno] ().
 • Provjerite položaj preklopke timera na daljinskom upravljaču.
 • Koristite li bežični daljinski upravljač BR-E1, pogledajte Wireless Remote Control BR-E1.
 • Više o uporabi daljinskog upravljača za snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena potražite u Videozapisi s ubrzanim protokom vremena.

Tijekom snimanja fotografija vidljiva je bijela ikona [Bijelo temperaturno upozorenje] ili crvena ikona [Crveno temperaturno upozorenje].

 • Ikone upozoravaju na previsoku temperaturu u unutrašnjosti fotoaparata. Kvaliteta slike kod fotografija može se smanjiti kad je vidljiva ikona [Bijelo temperaturno upozorenje]. Prikaz crvene ikone [Crveno temperaturno upozorenje] označava da će se snimanje automatski zaustaviti ().

Tijekom snimanja videozapisa prikazuje se crvena ikona [Crveno temperaturno upozorenje].

 • Ikone upozoravaju na previsoku temperaturu u unutrašnjosti fotoaparata. Crvena ikona [Crveno temperaturno upozorenje] znači da će se snimanje videozapisa uskoro zaustaviti automatski ().

Prikazuje se crvena ikona [Ikona ograničenja topline pri snimanju videozapisa].

 • Ako se fotoaparat privremeno pregrije tijekom produženog 4K snimanja, prikazuje se [Ikona ograničenja topline pri snimanju videozapisa] i snimanje se zaustavlja. U tom trenutku snimanje videozapisa neće biti dostupno, čak ni ako pritisnete tipku za snimanje videozapisa.

  Prema navedenim uputama podesite veličinu snimanja videozapisa na opciju različitu od [4K23.98fps] ili [4K25.00fps] ili isključite fotoaparat kako bi se ohladio prije nastavka snimanja.

Snimanje videozapisa zaustavlja se samo od sebe.

 • Ako se upisivanje na karticu odvija sporo, snimanje videozapisa može se automatski prekinuti. Pojedinosti o karticama na koje se mogu snimati videozapisi potražite u odjeljku Zahtjevi za svojstva kartica (snimanje videozapisa) [brzina pisanja/čitanja]. Kako biste saznali koja je brzina pisanja na karticu, pogledajte internetsku stranicu proizvođača kartice.
 • Ako se brzina pisanja ili čitanja na kartici čini malom, izvedite formatiranje niže razine kako biste inicijalizirali karticu ().
 • Nakon što počnete snimati videozapis, snimanje će se automatski zaustaviti nakon 29 minuta i 59 sekundi.

ISO osjetljivost ne možete podesiti za snimanje videozapisa.

 • ISO osjetljivost se automatski podešava u načinu snimanja [Videozapisi]. U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] možete ručno podešavati ISO osjetljivost ().
 • Najmanja u rasponu ISO osjetljivosti je ISO 200 kada je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].

Ručno podešena ISO osjetljivost mijenja se kad odaberete snimanje videozapisa.

 • Za snimanje fotografija se ISO osjetljivost podešava prema [ISO speed / ISO osjetljivost] u [Fotografiranje: FotografijeISO speed settings / Fotografiranje: FotografijePostavke ISO osjetljivosti] (), a za snimanje videozapisa prema [ISO speed / ISO osjetljivost] u [Fotografiranje: VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: VideozapisPostavke ISO osjetljivosti] ().

Proširene ISO osjetljivosti ne možete odabrati za snimanje videozapisa.

 • Provjerite podešenje za [ISO speed / ISO osjetljivost] pod [Fotografiranje: VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: VideozapisPostavke ISO osjetljivosti].
 • Proširene ISO osjetljivosti nisu dostupne kad je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].
 • H (proširena ISO osjetljivost) nije dostupna (nije prikazana) pri snimanju 4K videozapisa.

Ekspozicija se mijenja tijekom snimanja videozapisa.

 • Promijenite li brzinu zatvarača ili otvor blende tijekom snimanja videozapisa, promjene ekspozicije možda će se odraziti u snimci.
 • Ako ćete tijekom snimanja primjenjivati zumiranje, savjetujemo vam snimanje nekoliko probnih videozapisa. Zumiranje tijekom snimanja videozapisa može uzrokovati promjene ekspozicije, snimanje zvukova objektiva ili gubitak fokusa.

Slika titra ili su tijekom snimanja videozapisa vidljive vodoravne pruge.

 • Uzrok pojave titranja, vodoravnih pruga (šuma) ili nepravilne ekspozicije mogu biti fluorescentna svjetla, LED žarulje ili drugi izvori svjetla tijekom snimanja videozapisa. Također, mogu se snimiti i promjene ekspozicije (svjetline) ili tonova boja. U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] problem može riješiti manja brzina zatvarača. Taj problem može biti izraženiji pri snimanju videozapisa s ubrzanim protokom vremena.

Objekt izgleda izobličeno pri snimanju videozapisa.

 • Pomaknete li fotoaparat ulijevo ili udesno (panoramiranje) ili snimate objekt u pokretu, slika može ispasti izobličena.

Tijekom snimanja videozapisa nije moguće snimanje fotografija.

 • Tijekom snimanja videozapisa ne mogu se snimati fotografije. Za snimanje fotografija zaustavite snimanje videozapisa, a zatim odaberite način snimanja za fotografije.

Problemi sa značajkama bežičnog povezivanja

Nije moguće uparivanje s pametnim telefonom.

 • Upotrebljavajte pametni telefon koji podržava Bluetooth specifikacije verzije 4.1 ili novije.
 • Uključite Bluetooth u izborniku postavki pametnog telefona.
 • Uparivanje s fotoaparatom nije moguće iz izbornika postavki Bluetootha na pametnom telefonu. Instalirajte na pametnom telefonu namjensku aplikaciju Camera Connect (besplatno) ().
 • Uparivanje s ranije uparenim pametnim telefonom nije moguće ako na telefonu ostanu podaci za uparivanje registrirani za drugi fotoaparat. U tom slučaju uklonite registraciju fotoaparata koja je zadržana u postavkama Bluetootha na pametnom telefonu i ponovo pokušajte uparivanje ().

Nije moguće podesiti funkcije Wi-Fia.

 • Ako je fotoaparat kabelom spojen na računalo ili drugi uređaj, ne možete podesiti funkcije Wi-Fia. Prije podešavanja bilo koje funkcije odspojite spojni kabel ().

Ne može se upotrebljavati uređaj spojen spojnim kabelom.

 • Dok je fotoaparat povezan s uređajima putem Wi-Fia, ne možete s njime rabiti druge uređaje, kao što su računala, putem povezivanja priključnim kabelom. Prije priključenja spojnog kabela prekinite Wi-Fi vezu.

Postupci kao što je snimanje i reprodukcija nisu mogući.

 • Dok je uspostavljena Wi-Fi veza, možda neće biti mogući postupci kao što je snimanje i reprodukcija. Prekinite Wi-Fi vezu i tada izvedite postupak.

Nije moguće ponovno povezivanje s pametnim telefonom.

 • Čak i s kombinacijom istog fotoaparata i pametnog telefona, ako ste promijenili postavke ili odabrali drukčiju postavku, ponovno povezivanje možda neće biti moguće čak ni nakon što ste odabrali isti SSID. U tom slučaju izbrišite podešenja povezivanja fotoaparata iz postavki Wi-Fia na pametnom telefonu i ponovno podesite vezu.
 • Veza se možda neće uspostaviti ako se pokrene program Camera Connect kad ponovno konfigurirate postavke veze. U tom slučaju zatvorite na trenutak Camera Connect i zatim ga ponovno pokrenite.

Problemi pri rukovanju

Postavke se mijenjaju pri prelasku s fotografiranja na snimanje videozapisa ili obrnuto.

 • Pri snimanju fotografija i videozapisa zadržavaju se odvojene postavke za upotrebu.

Tipka ili kotačić fotoaparata ne funkcioniraju na očekivan način.

 • Pri snimanju videozapisa provjerite postavku [Fotografiranje: Shutter btn for movies / Fotografiranje: Funkcija okidača za videozapise] ().
 • Provjerite pojedinosti postavke [Custom Controls / Prilagođene kontrole] u [Podešavanje: Custom Functions(C.Fn) / Podešavanje: Prilagođene funkcije(C.Fn)] ().

Problemi kod prikaza

U izborniku je prikazan manji broj kartica i stavki.

 • Određene kartice i stavke nisu prikazane u načinima osnovnog područja ili pri snimanju videozapisa.

Prikaz počinje samo s [My Menu / Moj izbornik] karticom My Menu / Moj izbornik ili [My Menu / Moj izbornik].

 • Opcija [Menu display / Prikaz izbornika] u kartici [My Menu / Moj izbornik] podešena je na [Display from My Menu tab / Prikaz iz kartice Moj izbornik] ili [Display only My Menu tab / Prikaz samo kartice Moj izbornik]. Podesite [Normal display / Normalan prikaz] ().

Prvi znak u imenu datoteke je donja crtica ("_").

 • Podesite [Fotografiranje: Color space / Fotografiranje: Prostor boja] na [sRGB]. Ako je podešeno [Adobe RGB], prvi znak bit će donja crtica ().

Naziv datoteke počinje s "MVI_".

 • Posrijedi je datoteka videozapisa ().

Numeriranje datoteka ne počinje od 0001.

 • Ako kartica već sadržava snimke, broj snimke možda neće početi od 0001 ().

Prikazani su pogrešan datum i vrijeme snimanja.

 • Provjerite jeste li podesili točan datum/vrijeme ().
 • Provjerite vremensku zonu i ljetno/zimsko računanje vremena ().

Datum i vrijeme nisu snimljeni na sliku.

 • Datum i vrijeme snimanja nisu vidljivi na slici. Datum i vrijeme se snimaju s podacima o slici kao informacije o snimanju. Kada ispisujete fotografije, ovi se podaci mogu koristiti za uključivanje datuma i vremena ().

Prikazuje se [###].

 • Ako broj snimaka na kartici prelazi maksimalan broj snimaka koje fotoaparat može prikazati, pojavit će se [###].

Na zaslonu se ne prikazuje jasna slika.

 • Ako je zaslon zaprljan, očistite ga mekanom krpicom.
 • Zaslonski prikaz može biti malo sporiji pri niskim temperaturama ili zatamnjen pri visokim, ali ta će pojava nestati nakon povratka na sobnu temperaturu.

Problemi pri reprodukciji

Na slici se prikazuje crveni pravokutnik.

 • Postavka [Reprodukcija: AF point disp. / Reprodukcija: Prikaz točke AF-a] podešena je na [Enable/Omogućeno] ().

Tijekom reprodukcije snimke ne prikazuju se točke autofokusa.

 • Točke autofokusa se ne prikazuju tijekom reprodukcije sljedećih vrsta slika:

  • Snimke iz načina Posebna scena: Noćni prizor iz ruke Regulacija pozadinskog osvjetljenja za HDR.
  • Snimke iz načina Kreativni filtri: Standardni umjetnički HDR Živahni umjetnički HDR Izraziti umjetnički HDR Reljefni umjetnički HDR.
  • Slike snimljene uz Multi Shot Noise Reduction / Smanjenje šuma za više snimaka.
  • Izrezane slike.

Nije moguće izbrisati snimku.

 • Ako je snimka zaštićena od brisanja, ne može se izbrisati ().

Nije moguća reprodukcija fotografija i videozapisa.

 • Fotoaparat možda neće moći reproducirati snimke načinjene drugim fotoaparatom.
 • Videozapisi editirani na računalu ne mogu se reproducirati na fotoaparatu.

Mogu se reproducirati samo neke snimke.

 • Snimke su filtrirane za reprodukciju funkcijom [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] (). Poništite uvjete za pretragu slika.

Tijekom reprodukcije videozapisa mogu se čuti mehanički zvukovi ili zvukovi iz rada fotoaparata.

 • Ako se izvode postupci automatskog izoštravanja ili ako se tijekom snimanja videozapisa upravlja fotoaparatom ili objektivom, ugrađeni mikrofon fotoaparata može snimiti i mehaničke zvukove objektiva ili zvukove rada fotoaparata/objektiva. U tom slučaju uporaba vanjskog mikrofona može smanjiti te zvukove. Ako se neželjeni zvukovi snimaju i s vanjskim mikrofonom, možda možete bolje rezultate postići tako da vanjski mikrofon uklonite s fotoaparata i smjestite ga dalje od fotoaparata i objektiva.

Videozapis se nakratko zaustavi.

 • Značajne promjene razine ekspozicije tijekom snimanja videozapisa s automatskom ekspozicijom mogu uzrokovati zaustavljanje snimanja dok se svjetlina ne stabilizira. U tom slučaju snimajte u načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] ().

Nema slike na televizoru.

 • Provjerite je li opcija [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav] pravilno podešena na [For NTSC / Za NTSC] ili [For PAL / Za PAL] za videosustav vašeg televizora.
 • Provjerite je li priključak HDMI kabela spojen dokraja ().

Jedan snimljeni videozapis razdijeljen je na više videodatoteka.

 • Ako veličina videodatoteke dosegne 4 GB, automatski se kreira druga (). Međutim, upotrijebite li SDXC karticu formatiranu fotoaparatom, možete videozapis snimiti kao jednu datoteku čak i ako prijeđe 4 GB.

Čitač kartice ne prepoznaje karticu.

 • Ovisno o čitaču kartice i operativnom sustavu računala, SDXC kartice možda neće biti pravilno prepoznate. U tom slučaju povežite fotoaparat i računalo isporučenim kabelom i importirajte snimke na računalo isporučenim softverom EOS Utility (softver za EOS, ).

Nije moguća promjena veličine ili izrezivanje fotografija.

 • Ovaj fotoaparat ne može promijeniti veličinu JPEG Malo 2slika, RAW slika ili slika izdvojenih iz 4K videozapisa spremljenih kao fotografije ().
 • Ovaj fotoaparat ne može izrezivati RAW slike ili slike izdvojene iz 4K videozapisa spremljene kao fotografije ().

Problemi pri povezivanju s računalom

Nije moguće importirati snimke na računalo.

 • Instalirajte EOS Utility (softver za EOS) na računalo ().
 • Provjerite je li prikazan glavni prozor aplikacije EOS Utility.
 • Ako je fotoaparat već povezan putem Wi-Fia, ne može komunicirati ni s jednim računalom povezanim spojnim kabelom.
 • Provjerite verziju aplikacije.

Komunikacija između spojenog fotoaparata i računala ne radi.

 • Pri uporabi programa EOS Utility (softver za EOS) podesite [Fotografiranje: Time-lapse movie / Fotografiranje: Videozapis s ubrzanim protokom vremena] na [Disable/Onemogućeno] ().