Izrezivanje

Možete izrezati snimljenu JPEG sliku i spremiti je kao novu sliku. Možete rezati samo JPEG slike. RAW slike ne možete rezati.

 1. Odaberite [Reprodukcija: Cropping / Reprodukcija: Izrezivanje].

 2. Odaberite snimku.

  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite snimku koju želite izrezati.
 3. Podesite okvir za izrezivanje.

  • Pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prikaz okvira za izrezivanje.
  • Izrezat će se dio slike unutar okvira za izrezivanje.
  • Promjena veličine okvira za izrezivanje

   Veličinu okvira za izrezivanje promijenite tipkom Povećanje/smanjenje ili Indeks. Što je okvir manji, to će slika više izgledati povećana.

  • Promjena razmjera proporcija i orijentacije okvira za izrezivanje

   Odaberite Proporcije okvira za izrezivanje kotačićem Kotačić. Pritiskanjem tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje promijenite proporcije okvira za izrezivanje.

  • Pomicanje okvira za izrezivanje

   Okvir možete pomicati okomito ili vodoravno tipkama Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno. Pomičite okvir dok ne pokrije željeni dio slike ili kompozicije.

  • Ispravljanje nagiba

   Nagib slike možete korigirati za ±10°. Kotačićem Kotačić odaberite Korekcija nagiba i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. Dok provjeravate nagib u odnosu na mrežu linija, zakrenite kotačić Kotačić kako biste poravnali sliku. Po završetku korekcije pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 4. Provjerite područje slike koje želite izrezati.

  • Kotačićem Kotačić odaberite Područje izrezivanja i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. Prikazat će se područje slike koje će se izrezati.

 5. Spremite.

  • Kotačićem Kotačić odaberite Izrezivanje i spremanje i zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Odaberite [OK] za spremanje izrezane slike.
  • Označite odredišnu mapu i broj datoteke snimke, zatim odaberite [OK].
  • Za izrezivanje sljedeće snimke ponovite korake 2 – 5.

Oprez

 • Položaj i veličina okvira za izrezivanje mogu se promijeniti ovisno o kutu podešenom za korekciju nagiba.
 • Snimljenu izrezanu sliku ne možete više izrezivati ili joj mijenjati veličinu.
 • Izrezanim slikama neće se dodavati podaci o prikazu točke autofokusa () i podaci za brisanje prašine ().