Aktivacija pomoćne zrake AF-a

Možete uključiti pomoćnu zraku AF-a.

 1. Odaberite [Fotografiranje: AF-assist beam firing / Fotografiranje: Aktivacija pomoćne zrake AF-a].

 2. Odaberite opciju.

  • [UKLJ.] Enable/[UKLJ.] Omogući

   Omogućuje okidanje pomoćne zrake autofokusa po potrebi.

  • [ISKLJ.] Disable/[ISKLJ.] Onemogući

   Onemogućuje okidanje pomoćne zrake autofokusa. Podesite ako ne želite emitirati pomoćnu zraku AF-a.