Pregled izbornika s informacijama

Možete provjeriti detalje greške i MAC adresu fotoaparata.

  1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

  2. Pritisnite tipku INFO.

    • Pojavit će se izbornik [View info / Prikaz informacija].

    • Ako je došlo do pogreške, pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prikaz detalja pogreške.