My Menu / Moj izbornik

U kategoriji My Menu možete registrirati stavke izbornika i Custom funkcija čije postavke često podešavate.

Oprez

  • Kartica [My Menu / Moj izbornik] ne prikazuje se kada je postavka [Postavke razine prikaza: Menu display / Postavke razine prikaza: Prikaz izbornika] podešena na [Guided/Vođeni]. Primijenite [Postavke razine prikaza: Menu display / Postavke razine prikaza: Prikaz izbornika] na [Standard/Standardni] ().