Promjena podataka o orijentaciji videozapisa

Možete ručno promijeniti podatke o orijentaciji videozapisa (koje određuju koja je strana gore).

  1. Odaberite [Reprodukcija: Change mov rotate info / Reprodukcija: Promjena inf. o rotaciji videozapisa].

  2. Odaberite videozapis.

    • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite videozapis s podacima o orijentaciji koje želite promijeniti.
  3. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

    • Gledajući ikonu za orijentaciju fotoaparata u gornjem lijevom kutu, pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje kako biste odredili koja je strana gore.

Napomena

  • Videozapisi se reproduciraju na fotoaparatu u vodoravnoj orijentaciji, bez obzira na postavku [Podešavanje: Add Videozapis rotate info / Podešavanje: Dodavanje inf. o rotaciji za Videozapis] ().