Postupanje u slučaju poruka o pogreškama

Kad se pojavi greška, prikažite pojedinosti o grešci jednim od postupaka u nastavku. Zatim uklonite uzrok pogreške u skladu s primjerima u ovom poglavlju.

 • U izborniku [View info / Prikaz informacija] pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
 • Odaberite [Error details / Detalji o pogrešci] u izborniku [Wi-Fi on / Wi-Fi uklj.].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Napomena

 • U slučaju greške prikazuje se [Err**/Pogr.**] u gornjem desnom kutu izbornika [Wi-Fi/Bluetooth connection / Wi-Fi/Bluetooth povezivanje]. Nestane kad fotoaparat podesite na Isklj..

11: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • U slučaju [Pametni telefon], je li aktivna aplikacija Camera Connect?

  • Uspostavite vezu uz pomoć aplikacije Camera Connect ().
 • U slučaju [Računalo], je li aktivan softver za EOS?

  • Pokrenite softver za EOS i ponovno uspostavite vezu ().
 • U slučaju [Pisač], je li uključen pisač?

  • Uključite pisač.
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se zaporke ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje podešena na [Open system / Otvoreni sustav].

   Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti ().

12: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • Jesu li odredišni uređaj i pristupna točka uključeni?

  • Uključite odredišni uređaj i pristupnu točku te zatim malo pričekajte. Ako još uvijek ne možete uspostaviti vezu, izvedite postupke za ponovno uspostavljanje veze.

21: No address assigned by DHCP server / DHCP poslužitelj nije dodijelio nijednu adresu

Provjerite na fotoaparatu

 • Na fotoaparatu je IP adresa podešena na [Auto setting / Automatsko podešavanje]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako ne koristite DHCP poslužitelj, podesite postavke nakon podešavanja IP adrese na [Manual setting / Ručno podešavanje] na fotoaparatu ().

Provjerite na DHCP poslužitelju

 • Je li DHCP poslužitelj uključen?

  • Uključite DHCP poslužitelj.
 • Ima li dovoljno adresa za dodjeljivanje DHCP poslužiteljem?

  • Povećajte broj adresa koje dodjeljuje DHCP poslužitelj.
  • Uklonite iz mreže adrese koje je DHCP poslužitelj dodijelio uređajima kako biste smanjili broj adresa koje se koriste.
 • Radi li DHCP poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DHCP poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DHCP poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DHCP poslužitelj može koristiti.

22: No response from DNS server / Nema odgovora iz DNS poslužitelja

Provjerite na fotoaparatu

 • Podudara li se na fotoaparatu postavka IP adrese DNS poslužitelja sa stvarnom adresom poslužitelja?

  • Podesite IP adresu na [Manual setting / Ručno podešavanje] i na fotoaparatu navedite istu IP adresu koju ima DNS poslužitelj koji se koristi ().

Provjerite na DNS poslužitelju

 • Je li DNS poslužitelj uključen?

  • Uključite DNS poslužitelj.
 • Jesu li točne postavke DNS poslužitelja za IP adrese te pripadajuća imena?

  • Na DNS poslužitelju provjerite jesu li pravilno unesene IP adrese te pripadajuća imena.
 • Radi li DNS poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DNS poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DNS poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DNS poslužitelj može koristiti.

Provjera u cijeloj mreži

 • Sadržava li vaša mreža usmjernik ili sličan uređaj koji služi kao pristupnik?

  • Po mogućnosti pitajte svog mrežnog administratora za adresu mrežnog pristupnika i podesite je na fotoaparatu (, ).
  • Provjerite je li adresa pristupnika pravilno unesena na svim mrežnim uređajima, uključujući fotoaparat.

23: Device with same IP address exists on selected network / U odabranoj mreži postoji uređaj s istom IP adresom

 • Koristi li drugi uređaj u mreži fotoaparata istu IP adresu kao i fotoaparat?

  • Promijenite IP adresu fotoaparata kako biste spriječili korištenje adrese koju već ima drugi uređaj u toj mreži. Ili promijenite IP adresu uređaja koji ima istu adresu.
  • Ako je IP adresa fotoaparata podešena na [Manual setting / Ručno podešavanje] u mrežnim okruženjima koja koriste DHCP poslužitelj, promijenite postavku na [Auto setting / Automatsko podešavanje] ().

Napomena

 • Postupanje u slučaju poruka o pogreškama 21 – 23

 • Sljedeće točke provjerite također u slučaju pogrešaka s brojevima 21 – 23.

  Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se zaporke ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje podešena na [Open system / Otvoreni sustav]. Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found / Nije pronađena bežična LAN mreža s odabranim SSID-om

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata ().

Provjerite na fotoaparatu

 • Je li SSID podešen na fotoaparatu istovjetan onome na pristupnoj točki?

  • Provjerite SSID na pristupnoj točki i zatim podesite isti SSID na fotoaparatu.

Što provjeriti na pristupnoj točki

 • Je li pristupna točka uključena?

  • Uključite pristupnu točku.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [View info / Prikaz informacija] ().

63: Wireless LAN authentication failed / Provjera autentičnosti bežičnog LAN-a nije uspjela

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste metode provjere autentičnosti?

  • Fotoaparat podržava sljedeće metode provjere autentičnosti: [Open system / Otvori sustav], [Shared key / Dijeljeni ključ] i [WPA/WPA2-PSK].
 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [View info / Prikaz informacija] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal / Nije moguće povezivanje s priključkom bežičnog LAN-a

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste metode šifriranja?

  • Fotoaparat podržava sljedeće metode enkripcije: WEP, TKIP i AES.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [View info / Prikaz informacija] ().

65: Wireless LAN connection lost / Bežična LAN veza se prekinula

 • Ima li ikakvih prepreka između fotoaparata i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta fotoaparata.
 • Wi-Fi veza je iz nekog razloga izgubljena i ne može se obnoviti.

  • Mogući su razlozi za to sljedeći: prekomjeran pristup pristupnoj točki s drugog uređaja, mikrovalna pećnica ili sličan uređaj u blizini (koji ometa IEEE 802.11b/g/n (valno područje od 2,4 GHz)) ili utjecaj kiše ili visoke vlage ().

66: Incorrect wireless LAN password / Netočna zaporka za bežični LAN

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Provjerite velika i mala slova te jeste li na fotoaparatu unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti.

67: Incorrect wireless LAN encryption method / Nepravilna metoda enkripcije bežičnog LAN-a

 • Jesu li fotoaparat i pristupna točka podešeni za korištenje iste metode šifriranja?

  • Fotoaparat podržava sljedeće metode enkripcije: WEP, TKIP i AES.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa fotoaparata registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu fotoaparata koji se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [View info / Prikaz informacija] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. / Nije moguće povezivanje s priključkom bežičnog LAN-a. Retry from the beginning.

 • Jeste li dovoljno dugo držali pritisnutom tipku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na pristupnoj točki?

  • Zadržite pritisnutom tipku WPS (Wi-Fi Protected Setup) na pristupnoj točki onoliko dugo koliko se preporuča u njezinim uputama za uporabu.
 • Pokušavate li uspostaviti vezu blizu pristupne točke?

  • Pokušajte uspostaviti vezu kad su oba uređaja u međusobnom dosegu.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning. / Pronađeno je više priključaka bežičnog LAN-a. Nije moguće povezivanje. Pokušajte ponovno od početka.

 • U tijeku je povezivanje s ostalih pristupnih točaka u Pushbutton Connection (PBC) modu WPS (Wi-Fi Protected Setup).

  • Pričekajte neko vrijeme prije nego što pokušate uspostaviti vezu.

91: Other error / Druga pogreška

 • Došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena brojevima od 11 do 69.

  • Isključite i ponovo uključite fotoaparat.

121: Not enough free space on server / Na poslužitelju nema dovoljno slobodnog prostora

 • Na odredišnom web poslužitelju nema dosta slobodnog prostora.

  • Obrišite nepotrebne snimke s web poslužitelja, provjerite slobodan prostor i ponovno pokušajte sa slanjem.

125: Check the network settings / Provjerite mrežne postavke

 • Je li mreža spojena?

  • Provjerite status veze mreže.

126: Could not connect to server / Nije moguće povezivanje s poslužiteljem

 • Nije moguće povezivanje s web servisom.

  • Pokušajte ponovno kasnije pristupiti usluzi.
 • Je li mreža spojena?

  • Provjerite status veze mreže.

127: An error has occurred / Došlo je do pogreške

 • Dok je fotoaparat spojen na web servis, došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena kodovima od 121 do 126.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again / Poslužitelj je trenutačno zauzet. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.

 • Stranica image.canon trenutačno je zauzeta.

  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi mreže.

131: Try again / Pokušajte ponovno

 • Došlo je do pogreške prilikom povezivanja na image.canon putem Wi-Fi veze.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

132: Error detected on server
Try again later / Otkrivena je pogreška na poslužitelju.
Pokušajte ponovno kasnije.

 • Stranica image.canon trenutačno je izvan mreže radi održavanja.

  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi mreže.

133:

 • Došlo je do pogreške prilikom prijave na image.canon.

  • Provjerite postavke za image.canon.
  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi veze.

134: Set the correct date and time / Podesite točno datum i vrijeme.

 • Postavke datuma, vremena i vremenske zone nisu točne.

  • Provjerite postavke za [Podešavanje: Date/Time/Zone / Podešavanje: Datum/Vrijeme/Vremenska zona].

135: Web service settings have been changed / Promijenjene su postavke web-servisa.

 • Promijenjene su postavke za image.canon.

  • Provjerite postavke za image.canon.

141: Printer is busy. Try connecting again. / Pisač je zauzet. Pokušajte ponovo povezati.

 • Je li u tijeku ispis s pisača?

  • Pokušajte ponovo uspostaviti Wi-Fi vezu s pisačem nakon dovršetka ispisnog postupka.
 • Je li na pisač spojen drugi fotoaparat putem Wi-Fia?

  • Pokušajte ponovo uspostaviti Wi-Fi vezu s pisačem nakon prekida Wi-Fi veze s drugim fotoaparatom.

142: Could not acquire printer information. Reconnect to try again. / Nije moguće dobiti informacije o pisaču. Ponovno se povežite za ponovni pokušaj.

 • Je li pisač uključen?

  • Pokušajte ponovo uspostaviti Wi-Fi vezu nakon uključenja pisača.