Zadržavanje ekspozicije (AE Lock)

Zadržavanje ekspozicije možete primijeniti kad želite fokus i ekspoziciju podesiti odvojeno ili kada želite snimiti više fotografija s istom postavkom ekspozicije. Pritisnite tipku Zadržavanje autoekspozicije za zadržavanje ekspozicije, zatim promijenite kompoziciju i ponovite snimanje. Korisno je kod snimanja objekata osvijetljenih straga i sl.

 1. Izoštrite objekt.

  • Pritisnite okidač dopola.
 2. Pritisnite tipku Zadržavanje AE.

  • Na zaslonu se prikazuje [Zadržavanje AE] što označava AE lock / Zadržavanje automatske ekspozicije. Za isključenje zadržavanja AE pritisnite ponovno tipku Zadržavanje AE.
 3. Oblikujte kompoziciju i snimajte.

  • Pritisnite okidač.

Oprez

 • Podesite li [Fotografiranje: Auto Lighting Optimizer / Fotografiranje: Automatska optimizacija osvjetljenja] () na bilo koje podešenje osim [Disable/Onemogućeno], slika još uvijek može biti svijetla čak i ako je podešena manja kompenzacija ekspozicije za tamniju sliku.

Efekti zadržavanja ekspozicije

Način mjerenja svjetla () Odabir točke autofokusa ()
Automatski odabir Ručni odabir
Evaluacijsko mjerenje svjetla Zadržava se ekspozicija usredotočena na izoštrenu točku AF-a. Zadržava se ekspozicija usredotočena na odabranu točku AF-a.
Parcijalno mjerenje svjetla Mjerenje svjetla u točki Mjerenje svjetla s naglaskom na središtu Zadržavanje automatske ekspozicije primjenjuje se na središnju točku autofokusa.

Ekspozicija s naglaskom na središtu je zadržana kad je podešena opcija [Evaluacijsko mjerenje svjetla] dok je fotoaparat konfiguriran za ručno izoštravanje ().

Napomena

 • Zadržavanje automatske ekspozicije (AE lock) nije moguće s proizvoljnim ekspozicijama.