M: Ručna ekspozicija

U ovom načinu rada možete sami podesiti brzinu zatvarača i otvor blende po želji. Kako biste odredili ekspoziciju, pogledajte indikator razine ekspozicije ili koristite komercijalno nabavljivi mjerač ekspozicije.

M označava Manual/Ručno.

 1. Podesite kotačić načina rada na M.

 2. Podesite ISO osjetljivost ().

  • Podesite vrijednost tipkom /.
  • Uz ISO Auto možete podesiti kompenzaciju ekspozicije ().
 3. Odaberite željenu brzinu zatvarača.

  • Okrenite kotačić Kotačić za podešavanje.
 4. Podesite željeni otvor blende.

  • Pritisnite Tipka gore za odabir otvora blende, zatim podesite vrijednost kotačićem Kotačić.
 5. Izoštrite objekt.

  (1) Oznaka standardne ekspozicije

  (2) Oznaka razine ekspozicije

  • Pritisnite okidač dopola.
  • Provjerite indikator razine ekspozicije [] kako biste vidjeli koliko se trenutačna razina ekspozicije razlikuje od standardne.
 6. Podesite ekspoziciju i snimajte.

  • Provjerite indikator razine ekspozicije i podesite željenu brzinu zatvarača i ekspoziciju.
  • Na krajevima indikatora razine ekspozicije prikazuje se [Tipka lijevo] ili [Tipka desno] ako razina ekspozicije premašuje standardnu ekspoziciju za ±3 stupnja.

Kompenzacija ekspozicije s ISO Auto

Podesite li ISO osjetljivost na [AUTO/AUTOMATSKO] za snimanje s ručnom ekspozicijom, možete podesiti kompenzaciju ekspozicije () na sljedeći način:

 • [Fotografiranje: Expo.comp./AEB / Fotografiranje: Komp. eksp./AEB]
 • Okrenite regulacijski prsten dok okidač držite pritisnutim dopola ()

Oprez

 • Ako je podešena ISO osjetljivost, ekspozicija možda neće biti onakva kakvu očekujete budući da se ISO osjetljivost podešava tako da se zajamči standardna ekspozicija za brzinu zatvarača i otvor blende koje ste podesili. U tom slučaju podesite kompenzaciju ekspozicije.
 • Kompenzacija ekspozicije ne primjenjuje se za fotografiranje s bljeskalicom uz ISO Auto, čak i ako ste podesili vrijednost kompenzacije ekspozicije.

Napomena

 • Kako biste omogućili da stavka Auto Lighting Optimizer (Automatska optimizacija osvjetljenja) bude odabrana u načinu M, uklonite [Kvačica] s opcije [Disable during man expo / Onemogući tijekom ručne eksp.] u [Fotografiranje: Auto Lighting Optimizer / Fotografiranje: Automatska optimizacija osvjetljenja] ().
 • Ako ste podesili ISO Auto, možete pritisnuti tipku Zadržavanje AE za podešavanje ISO osjetljivosti na fiksnu vrijednost.
 • Kad pritisnete tipku Zadržavanje AE i tada rekadrirate sliku, možete vidjeti razliku u ekspoziciji na indikatoru razine ekspozicije u usporedbi s vrijednošću nakon prvog pritiska tipke Zadržavanje AE.