Editiranje prvih i posljednjih kadrova videozapisa

 1. U prikazu jedne snimke pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 2. Odaberite [Reprodukcija videozapisa].

  • Započinje reprodukcija videozapisa.
 3. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za pauzu videozapisa.

 4. U izborniku za reprodukciju videozapisa odaberite [Uređivanje].

 5. Odaberite dio za rezanje.

  • Odaberite [] (Rezanje početka) ili [] (Rezanje kraja).
  • Pritisnite tipke Tipka lijevoTipka desno za prelazak po jedan kadar (ili videoisječak) unatrag ili unaprijed. Za brzo izmjenjivanje prema naprijed zadržite tipku Tipka desno pritisnutom.
  • Kad odredite koji ćete dio odrezati, pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje. Dio označen linijom na dnu zaslona ostaje.
 6. Provjerite editirani videozapis.

  • Odaberite [Reprodukcija] za reprodukciju editiranog videozapisa.
  • Za promjenu editiranog dijela vratite se na korak 5.
  • Za odustajanje od editiranja pritisnite tipku MENU.
 7. Spremite.

  • Odaberite [Spremanje i izlazak] (1).
  • Pojavit će se izbornik za pohranjivanje.
  • Kako biste je spremili kao novu datoteku, odaberite [New file / Nova datoteka], ili, za pohranjivanje preko izvornog videozapisa odaberite [Overwrite / Pisanje preko].
  • Odaberite [Spremanje komprimirane verzije] (2) za spremanje komprimirane verzije datoteke. 4K videozapisi pretvaraju se prije kompresije u Full HD videozapise.
  • U potvrdnom prozoru odaberite [OK], zatim pritisnite za pohranjivanje editiranog videozapisa i povratak u izbornik reprodukcije videozapisa.

Oprez

 • Budući da se editiranje odvija u koracima od oko 1 sekunde (na dijelu označenom indikatorom [Određeni položaj] pri dnu zaslona), stvarna točka reza videozapisa može se neznatno razlikovati od one koju ste odredili.
 • Videozapisi snimljeni nekim drugim fotoaparatom ne mogu se editirati na ovom fotoaparatu.
 • Editiranje videozapisa nije moguće kad je fotoaparat spojen na računalo.
 • [Spremanje komprimirane verzije] nije dostupno za videozapise kreirane funkcijom [Save compressed version / Spremanje komprimirane verzije], jer daljnje komprimiranje i spremanje nije moguće.