Simulacija ekspozicije

Uz simulaciju ekspozicije, svjetlina slike vrlo je blizu stvarnoj svjetlini (ekspoziciji) snimaka.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Expo. simulation / Fotografiranje: Simulacija ekspozicije].

 2. Odaberite opciju.

  • [Enable/Omogućeno] (Simulacija ekspozicije (omogućena))

   Prikazana svjetlina slike bit će blizu stvarnoj svjetlini (ekspoziciji) konačne slike. Podesite li kompenzaciju ekspozicije, svjetlina slike će se promijeniti u skladu s tim.

  • [Disable/Onemogućeno] (Simulacija ekspozicije (onemogućena))

   Slika je prikazana standardnom svjetlinom za lakši pregled. Čak i ako podesite kompenzaciju ekspozicije, slika će biti prikazana uz standardnu svjetlinu.