Postupci i postavke u izbornicima

 1. (1)Tipka INFO
 2. (2)Tipka Tipka za brzo upravljanje / podešavanje
 3. (3)Zaslon
 1. (4)Tipka MENU
 2. (5)Kotačić

Izbornik

Prikazane kartice i opcije izbornika razlikuju se ovisno o načinu snimanja.

Osnovno područje

Snimanje videozapisa

Kreativno područje

 1. (1)Sporedne kartice
 2. (2)Postavke izbornika
 1. (3)Opcije izbornika

Podešavanje opcija izbornika

Uz postavku [Postavke razine prikaza: Menu display: Guided / Postavke razine prikaza: Prikaz izbornika: Vođeni]

 1. Prikažite glavne kartice.

  • Kad pritisnete tipku MENU, pojavit će se glavne kartice (1) i opis odabrane kartice.
 2. Odaberite željenu glavnu karticu.

  • Za prelazak između glavnih kartica okrenite kotačić Kotačić.
  • Između glavnih kartica možete prelaziti i pritiskom tipke INFO.
 3. Prikažite izbornik.

  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prikaz izbornika.
  • Za povratak na prikaz glavne kartice pritisnite tipku MENU.
 4. Odaberite željenu sporednu karticu.

  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno ili kotačićem Kotačić odaberite sekundarnu karticu.
 5. Odaberite stavku.

  • Odaberite stavku tipkama Tipka goreTipka dolje, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
 6. Odaberite opciju.

  • Odaberite opciju tipkama Tipka goreTipka dolje ili Tipka lijevoTipka desno. (Neke se opcije odabiru tipkama Tipka goreTipka dolje, a druge tipkama Tipka lijevoTipka desno.)
  • Trenutna postavka se prikazuje plavo.
 7. Odaberite odgovarajuću postavku.

  • Tipkom Tipka za brzo upravljanje / podešavanje podesite vrijednost.
  • Promijenite li standardno podešenje, prikazat će se u plavoj boji (dostupno samo za stavke izbornika u kartici [Fotografiranje]).
 8. Izađite iz postavke.

  • Dvaput pritisnite tipku MENU za izlazak iz izbornika i povratak na pripravno stanje snimanja.

Napomena

 • U opisu funkcija u nastavku pretpostavlja se da je izbornik prikazan.
 • Za odustajanje od postupka pritisnite tipku MENU.

Uz postavku [Postavke razine prikaza: Menu display: Standard / Postavke razine prikaza: Prikaz izbornika: Standardni]

 1. Prikažite izbornik.

  • Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
 2. Odaberite karticu izbornika.

  • Za prelazak između glavnih kartica (1) pritisnite tipku INFO.
  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno ili kotačićem Kotačić odaberite sekundarnu karticu.
  • Nakon toga, postupci su isti kao i uz postavku [Postavke razine prikaza: Menu display: Guided] / Postavke razine prikaza: Prikaz izbornika: Vođeni]. Pogledajte Uz postavku [Postavke razine prikaza: Menu display: Guided] / [Postavke razine prikaza: Prikaz izbornika: Vođeni], počevši s korakom 5.
  • Za izlazak iz podešavanja pritisnite jednom tipku MENU.

Zasjenjene opcije izbornika

Primjer: Uz postavku [Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova]

Nije moguće podesiti zasjenjene opcije izbornika. Opcija izbornika je zasjenjena ako prednost ima drugo podešenje funkcije.

Funkciju koja ima prednost možete vidjeti tako da odaberete zasjenjenu opciju izbornika i pritisnete tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

Ako poništite podešenje funkcije koja ima prednost, moći ćete podešavati zasjenjenu opciju izbornika.

Oprez

 • Za neke zasjenjene stavke izbornika možda neće moći vidjeti funkciju s prednošću.

Napomena

 • Funkcije izbornika možete resetirati na zadane postavke sa [Basic settings / Osnovne postavke] u [Podešavanje: Reset camera / Podešavanje: Resetiranje fotoaparata] ().