Ocjenjivanje snimaka

Snimke možete ocjenjivati u rasponu od 1 do 5 (Ocjena 1/Ocjena 2/Ocjena 3/Ocjena 4/Ocjena 5). To se zove ocjenjivanjem.

Ocjenjivanje snimaka može vam pomoći da ih organizirate.

Ocjenjivanje jedne snimke

 1. Odaberite [Reprodukcija: Rating / Reprodukcija: Ocjenjivanje].

 2. Odaberite [Select images / Odabir snimaka].

 3. Odaberite snimku koju želite ocijeniti.

  • Pritisnite tipke Tipka lijevoTipka desno za odabir snimke koju želite ocijeniti.
 4. Ocijenite snimku.

  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje tako da trenutačna ocjena bude označena plavom bojom, kao što je prikazano na slici.
  • Odaberite ocjenu tipkama Tipka goreTipka dolje i zatim pritisnite Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

   Kad dodate ocjenu za snimku, broj pored podešene ocjene će se povećati za jedan.

  • Za ocjenjivanje sljedeće snimke, ponovite korake 3 i 4.

Ocjenjivanje određivanjem raspona

Dok gledate snimke u indeksnom prikazu, možete podesiti prvu i posljednju sliku za raspon kako biste ocijenili sve odabrane snimke odjednom.

 1. Odaberite [Select range / Odabir raspona].

 2. Odredite raspon snimaka.

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka).

   Svim snimkama u rasponu između prve i posljednje pridijelit će se oznaka [Kvačica].

 3. Pritisnite tipku MENU.

 4. Ocijenite snimku.

  • Okrenite kotačić Kotačić za odabir ocjene, zatim odaberite [OK].

   Sve snimke u određenom rasponu će se ocijeniti (istom ocjenom) odjednom.

Ocjenjivanje svih snimaka u mapi ili na kartici

Možete odjednom ocijeniti sve snimke u mapi ili na kartici.

 • Ako pod [Reprodukcija: Rating / Reprodukcija: Ocjenjivanje] odaberete [All images in folder / Sve snimke u mapi] ili [All images on card / Sve snimke na kartici], ocijenit će se sve snimke u mapi ili na kartici.
 • Okrenite kotačić Kotačić za odabir ocjene, zatim odaberite [OK].
 • Kad ne ocjenjujete snimke ili poništavate ocjenu, odaberite [ISKLJ.].
 • Ako su podešeni kriteriji pretrage opcijom [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] (), prikaz će se promijeniti u [All found images / Sve pronađene snimke].
 • Odaberete li [All found images / Sve pronađene snimke], sve snimke filtrirane prema kriterijima bit će ocijenjene kako ste odredili.

Napomena

 • Vrijednosti pored ocjene prikazuju se kao [###] ako više od 1000 snimaka ima tu ocjenu.
 • S pomoću [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] i [Reprodukcija: Image jump w/Glavni kotačić / Reprodukcija: Preskakanje snimaka sa Glavni kotačić] možete prikazati samo snimke s određenom ocjenom.