Korekcija crvenih očiju

Automatski korigira dijelove snimaka u kojima su zamjetni efekti crvenih očiju. Slika se može spremiti kao zasebna datoteka.

  1. Odaberite [Reprodukcija: Red-eye correction / Reprodukcija: Korekcija crvenih očiju].

  2. Odaberite snimku tipkama Tipka lijevoTipka desno.

    • Nakon odabira snimke pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
    • Oko ispravljenih područja slike prikazuju se bijeli okviri.
  3. Odaberite [OK].

    • Slika će se spremiti kao nova datoteka.

Oprez

  • Neke snimke se možda neće pravilno korigirati.