Podešavanje funkcija bljeskalice

Funkcije ugrađene bljeskalice ili vanjskih bljeskalica serije EL/EX mogu se podesiti u izbornicima na fotoaparatu.

Prije podešavanja funkcija vanjskih Speedlite bljeskalica pričvrstite Speedlite i uključite je.

Detalje o funkcijama Speedlite bljeskalice potražite u njezinim uputama za uporabu.

 1. Odaberite [Fotografiranje: Flash control / Fotografiranje: Upravljanje bljeskalicom].

 2. Odaberite opciju.

Flash firing / Aktiviranje bljeskalice

 • Podesite na [Automatsko aktiviranje] (u načinima osnovnog područja ili u načinu P) za automatsko aktiviranje bljeskalice na temelju uvjeta snimanja.
 • Podesite na [Okidanje] kako bi se bljeskalica aktivirala sa svakom snimkom.
 • Odaberite [Bljeskalica isključena] (u načinima kreativnog područja) kako bi bljeskalica ostala isključena ili ako ćete upotrebljavati pomoćnu zraku AF-a.

E-TTL II meter. / E-TTL II mjerenje svjetla bljeskalice

 • Podesite na [Eval (FacePrty) / Eval. (Prioritet lica)] za mjerenje bljeska prikladno za snimke ljudi.
 • Podesite na [Evaluative/Evaluacijsko] za mjerenje bljeska koje naglašava okidanje bljeska pri kontinuiranom snimanju.
 • Ako je podešeno [Average/Prosječno], ekspozicija bljeskalice bit će prosječna za cijeli prizor.

Oprez

 • Čak i s podešenjem [Eval (FacePrty) / Eval. (Prioritet lica)], neki objekti i uvjeti snimanja mogu vas spriječiti da dobijete očekivani rezultat.

Red-eye reduc. / Smanjenje efekta crvenih očiju

Podesite na [Enable/Omogućeno] kako bi se smanjio efekt crvenih očiju emitiranjem svjetla za smanjenje efekta prije aktivacije bljeska.

Slow synchro / Spora sinkronizacija

U načinima Av i P možete podesiti brzinu sinkronizacije bljeskalice za fotografiranje s bljeskalicom.

 • [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s automatski] 1/250-30sec. auto / [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s automatski] 1/250-30 s automatski

  Sinkronizacija ekspozicije bljeskalice automatski se podešava na vrijednost između 1/250 sekunde i 30 sekundi prema svjetlini scene. Snimanje sa sporom sinkronizacijom rabi se na mjestima slabog osvjetljenja (u nekim uvjetima snimanja), a brzina zatvarača automatski se smanjuje.

 • [1/250-30sec. auto / 1/250-60 s automatski] 1/250-1/60sec. auto / [1/250-30sec. auto / 1/250-60 s automatski] 1/250-1/60 s automatski

  Sprječava automatsko podešavanje male brzine zatvarača pri slabom svjetlu. To je učinkovito za sprečavanje nejasnih slika i potresanja fotoaparata. Svjetlost bljeskalice pruža standardnu ekspoziciju za objekte, ali imajte na umu da pozadine mogu biti tamne.

 • [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno)] 1/250 sec. (fixed) / [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno)] 1/200 s (fiksno)

  Brzina zatvarača je fiksirana na 1/250 sekunde, što učinkovitije sprečava zamućenje objekta i učinke potresanja fotoaparata u odnosu na podešenje [1/250-1/60sec. auto]. Ipak, pri slabom svjetlu, pozadina će možda ispasti tamnija no kod podešenja [1/250-1/60sec. auto].

Oprez

 • Za snimanje sa sporom sinkronizacijom u načinima Av/P podesite na [1/250-30sec. auto / 1/250-30 s automatski].

Postavke za funkcije ugrađene bljeskalice

Flash mode / Način rada bljeskalice

Podesite na [E-TTL II] za snimanje u načinu E-TTL II/E-TTL s potpuno automatskim radom bljeskalice.

Podesite na [Manual flash / Ručno podešavanje bljeska] za ručno određivanje željene snage bljeska u [Ugrađena bljeskalicaflash output / Snaga bljeska za Ugrađena bljeskalica].

 • Ovo je dostupno samo u načinu Tv/Av/M.

Shutter sync. / Sinkronizacija zatvarača

Obično podesite na [1st curtain / 1. zavjesica] tako da se bljeskalica aktivira odmah nakon početka snimanja.

Podesite na [2nd curtain / 2. zavjesica] i upotrijebite niske brzine zatvarača za prirodne snimke traga kretanja objekata, primjerice svjetala automobila.

Oprez

 • Prilikom snimanja s postavkom [2nd curtain / 2. zavjesica] podesite brzinu zatvarača od 1/60 sekunde ili sporiju. Za brzine zatvarača preko 1/60 sekunde automatski se rabi sinkronizacija prve zavjesice čak i uz postavku [2nd curtain / 2. zavjesica].

Ugrađena bljeskalicaexp. comp. / Komp. eksp. Ugrađena bljeskalica

Ako pri fotografiranju s bljeskalicom objekt na snimci ne ispadne osvijetljen kako biste željeli (pa želite podesiti jačinu bljeska), podesite kompenzaciju ekspozicije bljeskalice. Kompenzaciju ekspozicije možete podesiti do ±2 koraka u povećanjima od 1/3 koraka.

 1. Odaberite [Ugrađena bljeskalicaexp. comp. / Komp. eksp. za Ugrađena bljeskalica].

 2. Podesite količinu kompenzacije.

  • Ako je ekspozicija preslaba, pritisnite tipku Tipka desno (za jaču ekspoziciju).
  • Ako je ekspozicija prejaka, pritisnite tipku Tipka lijevo (za slabiju ekspoziciju).
  • Nakon snimanja poništite kompenzaciju ekspozicije bljeskalice tako da je podesite natrag na 0.

Oprez

 • Podesite li [Fotografiranje: Auto Lighting Optimizer / Fotografiranje: Automatska optimizacija osvjetljenja] () na postavku različitu od [Disable/Onemogućeno], slika još uvijek može biti svijetla čak i ako je podešena negativna kompenzacija ekspozicije bljeskalice za tamniju ekspoziciju.
 • Ako ste na vanjskoj Speedlite bljeskalici (opcija, ) podesili kompenzaciju ekspozicije, isto to ne možete podesiti na fotoaparatu (u izborniku za brzo upravljanje ili postavkama funkcija vanjske bljeskalice). Imajte na umu da postavka za Speedlite poništava postavku fotoaparata ako su obje podešene u isto vrijeme.

Napomena

 • Razina kompenzacije ekspozicije ostat će aktivna čak i nakon pomaka prekidača na Isklj..

Postavke funkcija vanjske bljeskalice

Podaci prikazani na zaslonu, položaj prikaza i dostupne postavke razlikuju se ovisno o modelu Speedlite bljeskalice, postavkama prilagođenih funkcija bljeskalice, trenutačnom načinu rada bljeskalice i drugim čimbenicima. Pojedinosti o pripadajućim funkcijama potražite u priručniku s uputama za bljeskalicu koju rabite.

Primjer prikaza

 1. (1)Način rada bljeskalice
 2. (2)Funkcije bežičnog povezivanja / Upravljanje rasponom bljeska
 3. (3)Zum bljeskalice (pokrivenost bljeskom)
 1. (4)Sinkronizacija zatvarača
 2. (5)Kompenzacija ekspozicije bljeskalice
 3. (6)Stupnjevanje ekspozicije bljeskalice

Oprez

 • Na Speedlite bljeskalicama serije EX koje nisu kompatibilne s postavkama funkcija, funkcije su ograničene.

Flash mode / Način rada bljeskalice

Možete odabrati željeni način rada bljeskalice.

 • [E-TTL II] je standardni način rada Speedlite bljeskalica serije EL/EX, za automatsko fotografiranje s bljeskalicom.
 • [Manual flash / Ručno podešavanje bljeskalice] služi ručnom podešavanju opcije [Flash output / Snaga bljeska] za Speedlite bljeskalicu.
 • [CSP] (Način s prioritetom kontinuiranog snimanja) dostupan je pri uporabi kompatibilne Speedlite bljeskalice. Automatski smanjuje snagu bljeska za jedan stupanj i povećava ISO osjetljivost za jedan stupanj. Korisno pri kontinuiranom snimanju ili kada želite smanjiti trošenje baterije bljeskalice.
 • Pojedinosti o drugim načinima rada bljeskalice potražite u uputama za uporabu Speedlite bljeskalice kompatibilne s odgovarajućim načinom rada bljeskalice.

Oprez

 • Kompenzaciju ekspozicije podesite prema potrebi u slučaju preeksponiranja pri fotografiranju s bljeskalicom uz [CSP] u načinu rada Tv ili M.

Napomena

 • Uz [CSP], ISO osjetljivost se automatski podešava na [Auto/Automatski].

Wireless functions / Funkcije bežičnog povezivanja

Možete upotrijebiti radijski ili optički bežični prijenos za snimanje uz bežičnu aktivaciju više bljeskalica.

Pojedinosti potražite u uputama za uporabu Speedlite bljeskalice kompatibilne s bežičnim snimanjem.

Firing ratio control / Upravljanje rasponom bljeska

Za makro bljeskalicu možete podesiti upravljanje rasponom bljeska.

Pojedinosti o upravljanju rasponom bljeska potražite u uputama za uporabu makro bljeskalice.

Flash zoom / Zum bljeskalice (pokrivenost bljeskom)

Kod Speedlite bljeskalica koje imaju glavu za snimanje sa zumom možete podesiti pokrivenost bljeskom.

Shutter synchronization / Sinkronizacija zatvarača

Obično podesite na [First-curtain synchronization / Sinkronizacija prve zavjesice] tako da se bljeskalica aktivira odmah nakon početka snimanja. Podesite na [Second-curtain synchronization / Sinkronizacija druge zavjesice] i upotrijebite niske brzine zatvarača za prirodne snimke traga kretanja objekata, primjerice svjetala automobila.

Podesite na [High-speed synchronization / Brza sinkronizacija] za snimanje s bljeskalicom uz veće brzine zatvarača nego s maksimalnom brzinom sinkronizacije bljeskalice. To je primjerice učinkovito pri snimanju s većim otvorom blende u načinu Av kako bi se zamutila pozadina objekata vani na dnevnom svjetlu.

Oprez

 • Prilikom snimanja s postavkom [Second-curtain synchronization / Sinkronizacija druge zavjesice] podesite brzinu zatvarača od 1/60 sekunde ili sporiju. Za brzine zatvarača preko 1/60 sekunde primijenit će se sinkronizacija prve zavjesice čak i ako ste podesili [Second-curtain synchronization / Sinkronizacija druge zavjesice].

Flash exposure compensation / Kompenzacija ekspozicije bljeskalice

Baš kao što je podesiva kompenzacija ekspozicije, možete podesiti i snagu bljeska za vanjske Speedlite bljeskalice.

Oprez

 • Ako je kompenzacija ekspozicije bljeskalice podešena na Speedlite bljeskalici, ne možete je podesiti pomoću fotoaparata. Imajte na umu da postavka za Speedlite poništava postavku fotoaparata ako su obje podešene u isto vrijeme.

Flash exposure bracketing / Stupnjevanje ekspozicije bljeskalice

Speedlite bljeskalice koje omogućuju snimanje niza fotografija s raznim ekspozicijama bljeskalice (FEB) mogu automatski promijeniti snagu vanjske bljeskalice dok se snimaju tri slike odjednom.

Postavke prilagođenih funkcija vanjske bljeskalice

Detalje o prilagođenim funkcijama vanjske Speedlite bljeskalice potražite u njezinim uputama za uporabu.

Oprez

 • Upotrebljavate li Speedlite bljeskalicu serije EL/EX, ona će se uvijek aktivirati maksimalnom snagom ako je opcija [Flash metering mode / Način mjerenja svjetla bljeskalice] u prilagođenim funkcijama bljeskalice podešena na [1:TTL] (automatski bljesak).
 • Osobne (P.Fn) funkcije Speedlite bljeskalice ne mogu se podesiti ili poništiti u izborniku fotoaparata [Fotografiranje: External flash func. setting / Fotografiranje: Podešavanje funkcije vanjske bljeskalice]. Podesite ih izravno na bljeskalici.

Brisanje podešenja funkcija bljeskalice / prilagođenih funkcija bljeskalice

 1. Odaberite [Clear settings / Brisanje postavki].

 2. Odaberite stavke za brisanje.

  • Odaberite [Clear built-in flash set. / Brisanje podešenja ugrađene bljeskalice], [Clear external flash set. / Brisanje podešenja vanjske bljeskalice] ili [Clear ext. flash C.Fn set. / Brisanje podešenja prilagođene funkcije vanjske bljeskalice].
  • Odaberite [OK] u izborniku za potvrdu za brisanje svih postavki bljeskalice ili postavki prilagođenih funkcija.