Povezivanje s pametnim telefonom

Možete to učiniti nakon što uparite fotoaparat s pametnim telefonom koji podržava Bluetooth.

 • Uspostavljanje Wi-Fi veze s pametnog telefona ().
 • Uspostavljanje Wi-Fi veze s fotoaparatom čak i dok je isključen ().
 • Dodavanje geooznake snimkama uporabom GPS podataka s pametnog telefona ()
 • Daljinsko upravljanje fotoaparatom s pametnog telefona ()

Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom putem Wi-Fi veze možete izvoditi sljedeće.

 • Pregledavanje i spremanje snimaka na fotoaparatu s pametnog telefona ().
 • Daljinsko upravljanje fotoaparatom s pametnog telefona ()
 • Slanje snimaka s fotoaparata na pametni telefon ()

Uključivanje Bluetootha i Wi-Fia na pametnom telefonu

Uključite Bluetooth i Wi-Fi u izborniku postavki pametnog telefona. Imajte na umu da uparivanje s fotoaparatom nije moguće iz izbornika postavki Bluetootha na pametnom telefonu.

Napomena

Instalacija aplikacije Camera Connect na pametni telefon

Na pametnom telefonu (sa sustavom Android ili iOS) mora biti instalirana namjenska aplikacija Camera Connect (besplatna).

 • Na pametnom telefonu upotrebljavajte najnoviju verziju operativnog sustava.
 • Aplikaciju Camera Connect možete instalirati s Google Playa ili App Storea. Trgovini Google Play ili App Store možete pristupiti i s pomoću QR kodova kad je fotoaparat uparen ili povezan putem Wi-Fia s pametnim telefonom.

Napomena

 • Za informacije o verzijama sustava koje podržava Camera Connect posjetite internetsku stranicu za preuzimanje aplikacije Camera Connect.
 • Primjeri zaslonskih prikaza i drugih detalja u ovom priručniku možda se ne podudaraju sa stvarnim elementima korisničkog sučelja nakon ažuriranja firmvera fotoaparata ili ažuriranja Camera Connecta, Androida ili iOS-a.

Povezivanje s Bluetooth kompatibilnim pametnim telefonom putem Wi-Fia

 • Koraci na fotoaparatu (1)

  1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

  2. Odaberite [Pametni telefonConnect to smartphone / Pametni telefonPovezivanje s pametnim telefonom].

  3. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

  4. Odaberite opciju.

   • Ako ste već instalirali Camera Connect, odaberite [Do not display / Ne prikazuj].
   • Ako aplikacija Camera Connect nije instalirana, odaberite [Android] ili [iOS], skenirajte prikazani QR kôd pametnim telefonom radi pristupa Google Playu ili App Storeu i instalirajte Camera Connect.
  5. Odaberite [Pair via Bluetooth / Uparivanje putem Bluetootha].

   • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za početak uparivanja.

   • Za uparivanje s drugim pametnim telefonom nakon početnog uparivanja odaberite [OK] na zaslonu prikazanom gore.

 • Koraci na pametnom telefonu (1)

  1. Otvorite Camera Connect.

   • Slijedite upute u aplikaciji i odaberite fotoaparat za uparivanje.
 • Koraci na fotoaparatu (2)

  1. Odaberite [OK].

  2. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

   • Uparivanje će završiti i fotoaparat će biti povezan s pametnim telefonom preko Bluetootha.
   • Kad se na pametnom telefonu pojavi poruka, koristite pametni telefon kako je naznačeno.

  Oprez

  • Fotoaparat se ne može istodobno povezati s dva ili više uređaja putem Bluetootha. Za prebacivanje na drugi pametni telefon za Bluetooth vezu pogledajte Promjena ili brisanje postavki veze.
  • Bluetooth veza troši baterijsko napajanje čak i nakon aktivacije automatskog isključenja fotoaparata. Stoga razina napunjenosti baterije može biti niska kada upotrebljavate fotoaparat.
  • Otklanjanje poteškoća pri uparivanju
  • Zadržavanje zapisa o uparivanju za prethodno uparene fotoaparate na pametnom telefonu spriječit će uparivanje s ovim fotoaparatom. Prije ponovnog uparivanja uklonite zapise o uparivanju za prethodno uparene fotoaparate iz izbornika postavki Bluetooth veze na pametnom telefonu.

  Napomena

  • Kada je uspostavljena Bluetooth veza, možete postupcima na fotoaparatu slati snimke na pametni telefon ().
 • Koraci na pametnom telefonu (2)

  1. Dodirnite funkciju Camera Connect.

   • Pojedinosti o funkcijama Camera Connecta potražite u odjeljku Glavne funkcije aplikacije Camera Connect.
   • Dodirnite funkciju Camera Connect za pokretanje Wi-Fi veze.
   • Kad se uspostavi Wi-Fi veza, pojavit će se izbornik za odabranu funkciju.
   • Zaslon fotoaparata prikazuje [Pametni telefonWi-Fi on / Pametni telefonWi-Fi uključen].
 • Wi-Fi povezivanje s pametnim telefonom koji podržava Bluetooth sada je dovršeno.

  • Za postupak prekida Wi-Fi veze pogledajte Prekidanje Wi-Fi veze.
  • Prekid Wi-Fi veze prebacit će fotoaparat na Bluetooth vezu.
  • Za ponovno povezivanje putem Wi-Fia pokrenite Camera Connect i dodirnite funkciju koju ćete upotrebljavati.
 • Izbornik [Pametni telefonWi-Fi on / Pametni telefonWi-Fi uključen]

  • Disconnect,exit / Ospajanje, izlazak

   • Prekida Wi-Fi vezu.
  • Confirm set. / Provjera postavki

   • Možete provjeriti postavke.
  • Error details / Detalji pogreške

   • Kada dođe do greške u Wi-Fi vezi, možete provjeriti pojedinosti o grešci.

Glavne funkcije aplikacije Camera Connect

Images on camera / Snimke na fotoaparatu

 • Snimke možete pregledavati, brisati ili ocjenjivati.
 • Moguće je spremanje snimaka na pametni telefon.
 • Efekti se mogu primijeniti na RAW slike s pametnog telefona (Creative Assist).

Remote live view shooting / Daljinsko Live view snimanje

 • Omogućuje daljinsko snimanje uz praćenje slike uživo na pametnom telefonu.

Auto transfer / Automatski prijenos

 • Omogućuje prilagođavanje postavki fotoaparata i aplikacije za automatski prijenos vaših snimaka ().

Bluetooth remote controller / Bluetooth daljinski upravljač

 • Omogućuje daljinsko upravljanje fotoaparatom s pametnog telefona koji je uparen putem Bluetootha. (Nije dostupno pri povezivanju putem Wi-Fia.)
 • Automatsko isključivanje je onemogućeno pri uporabi značajke Bluetooth za daljinski upravljač.

Camera settings / Postavke fotoaparata

 • Postavke fotoaparata mogu se mijenjati.

Ostale funkcije možete provjeriti u glavnom izborniku značajke Camera Connect.

Održavanje Wi-Fi veze dok je fotoaparat isključen

Čak i kad je prekidač fotoaparata postavljen na Isklj., sve dok je fotoaparat uparen s pametnim telefonom putem Bluetootha, možete koristiti pametni telefon za povezivanje putem Wi-Fi veze te pregledavati snimke s fotoaparata i obavljati druge postupke.

Ako ne želite da se telefon povezuje s fotoaparatom putem Wi-Fia dok je isključen, podesite [Airplane mode / Zrakoplovni način] na [On/Uklj.] ili [Bluetooth settings / Postavke Bluetootha] na [Disable/Onemogući].

Oprez

 • Ova se funkcija više ne može koristiti ako se resetiraju postavke bežične veze ili se izbrišu podaci o povezivanju pametnog telefona.

Isključenje uparivanja

Poništite uparivanje s pametnim telefonom na sljedeći način.

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 2. Odaberite [Pametni telefonConnect to smartphone / Pametni telefonPovezivanje s pametnim telefonom].

  • Ako se ne prikazuje povijest (), promijenite izbornik s pomoću tipaka Tipka lijevoTipka desno.
 3. Odaberite [Edit/delete device / Uređivanje/brisanje uređaja].

 4. Odaberite pametni telefon za koji želite poništiti uparivanje.

  • Pametni telefoni koji su trenutno upareni s fotoaparatom označeni su [Bluetooth].
 5. Odaberite [Delete connection information / Brisanje podataka o vezi].

 6. Odaberite [OK].

 7. Uklonite podatke o fotoaparatu na pametnom telefonu.

  • U izborniku postavki Bluetootha na pametnom telefonu izbrišite registrirane podatke o fotoaparatu.

Wi-Fi veza bez uporabe Bluetootha

 • Koraci na fotoaparatu (1)

  1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

  2. Odaberite [Pametni telefonConnect to smartphone / Pametni telefonPovezivanje s pametnim telefonom].

   • Ako se ne prikazuje povijest (), promijenite izbornik s pomoću tipaka Tipka lijevoTipka desno.
  3. Odaberite [Add a device to connect to / Dodavanje uređaja za povezivanje].

  4. Odaberite opciju.

   • Ako ste već instalirali Camera Connect, odaberite [Do not display / Ne prikazuj].
  5. Odaberite [Connect via Wi-Fi / Povezivanje putem Wi-Fia].

  6. Provjerite SSID (naziv mreže) i zaporku.

   • Provjerite SSID (1) i zaporku (2) prikazane na zaslonu fotoaparata.
   • Podesite li [Password/Zaporka] na [None/Nijedno] u [Wi-Fi settings / Postavke Wi-Fia] (), zaporka se neće prikazivati niti će se zahtijevati njezin unos.

  Napomena

  • Odabirom opcije [Switch network / Promjena mreže] u koraku 6 možete uspostaviti Wi-Fi vezu putem pristupne točke ().
 • Koraci na pametnom telefonu

  1. Uspostavite Wi-Fi vezu rukujući fotoaparatom.

   Zaslon pametnog telefona (primjer)

  2. Otvorite Camera Connect i uparite s fotoaparatom.

 • Koraci na fotoaparatu (2)

  1. Odaberite [OK].

Wi-Fi povezivanje s pametnim telefonom sada je dovršeno.

Napomena

 • Kada ste spojeni putem Wi-Fi veze, slike možete slati na pametni telefon iz izbornika za brzo upravljanje tijekom reprodukcije ().

Automatski prijenos snimke pri snimanju

Snimke se mogu automatski slati na pametni telefon. Prije izvođenja ovih koraka provjerite jesu li fotoaparat i pametni telefon povezani putem Wi-Fi veze.

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi settings / Postavke bežične veze: Postavke Wi-Fia].

 2. Odaberite [Send to smartphone after shot / Slanje na pametni telefon nakon snimanja].

 3. Podesite [Auto send / Automatsko slanje] na [Enable/Omogućeno].

 4. Podesite [Size to send / Veličina za slanje].

 5. Snimajte.

Slanje snimaka s fotoaparata na pametni telefon

S fotoaparata možete slati snimke na pametni telefon uparen putem Bluetooth veze (samo Android uređaji) ili spojen putem Wi-Fi veze.

 1. Aktivirajte funkciju reprodukcije.

 2. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 3. Odaberite [Pametni telefon Send images to smartphone / Pametni telefon Slanje snimaka na pametni telefon].

  • Izvedete li ovaj korak dok ste povezani putem Bluetootha, prikazat će se poruka i veza će se prebaciti na Wi-Fi vezu.
 4. Odaberite opcije slanja i pošaljite snimke.

(1) Pojedinačno slanje snimaka

 1. Odaberite snimku koju želite poslati.

  • Za odabir snimke koju želite poslati upotrijebite kotačić Kotačić ili tipke Tipka lijevoTipka desno, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za odabir snimke iz indeksnog prikaza pritisnite tipku Indeks.
 2. Odaberite [Send img shown / Slanje prikazane snimke].

  • U [Size to send / Veličina za slanje] možete odabrati veličinu za slanje snimke.
  • Prilikom slanja videozapisa možete odabrati kvalitetu slike videozapisa koji želite poslati pod [Quality to send / Kvaliteta za slanje].

(2) Slanje više odabranih snimaka

 1. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 2. Odaberite [Send selected / Slanje odabranoga].

 3. Odaberite snimke koje želite poslati.

  • Za odabir snimke koju želite poslati upotrijebite kotačić Kotačić ili tipke Tipka lijevoTipka desno, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Možete pritisnuti tipku Indeks kako biste odabrali snimke u prikazu triju slika. Za povratak na prikaz jedne snimke pritisnite tipku Povećavanje.
  • Nakon odabira snimaka za slanje pritisnite tipku MENU.

   Kad se pojavi poruka, odaberite [OK].

 4. Odaberite [Size to send / Veličina za slanje].

  • U prikazanom izborniku odaberite veličinu snimke.

  • Prilikom slanja videozapisa odaberite kvalitetu slike u [Quality to send / Kvaliteta za slanje].

 5. Odaberite [Send/Slanje].

(3) Slanje određenog raspona snimaka

 1. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 2. Odaberite [Send range / Slanje raspona].

 3. Odredite raspon snimaka.

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka). Svim snimkama u rasponu između prve i posljednje pridijelit će se oznaka [Kvačica].
  • Za poništenje odabira ponovite ovaj korak.
  • Za promjenu broja snimaka u indeksnom prikazu pritisnite tipku Indeks ili Povećanje/smanjenje.
 4. Potvrdite raspon.

  • Pritisnite tipku MENU.

   Kad se pojavi poruka, odaberite [OK].

 5. Odaberite [Size to send / Veličina za slanje].

  • U prikazanom izborniku odaberite veličinu snimke.

  • Prilikom slanja videozapisa odaberite kvalitetu slike u [Quality to send / Kvaliteta za slanje].
 6. Odaberite [Send/Slanje].

(4) Slanje svih snimaka na kartici

 1. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 2. Odaberite [Send all card / Slanje svih kartica].

 3. Odaberite [Size to send / Veličina za slanje].

  • U prikazanom izborniku odaberite veličinu snimke.

  • Prilikom slanja videozapisa odaberite kvalitetu slike u [Quality to send / Kvaliteta za slanje].
 4. Odaberite [Send/Slanje].

(5) Slanje snimaka koje odgovaraju uvjetima pretraživanja

Pošaljite odjednom sve snimke koje odgovaraju kriterijima pretraživanja podešenim u [Set image search conditions / Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka]. Pojedinosti o postavci [Set image search conditions / Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] potražite u odjeljku Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka.

 1. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.

 2. Odaberite [Send all found / Slanje svega pronađenog].

 3. Odaberite [Size to send / Veličina za slanje].

  • U prikazanom izborniku odaberite veličinu snimke.

  • Prilikom slanja videozapisa odaberite kvalitetu slike u [Quality to send / Kvaliteta za slanje].
 4. Odaberite [Send/Slanje].

Prekid prijenosa snimaka

 • Pritisnite tipku MENU u izborniku za prijenos snimaka.
 • Za postupak prekida Wi-Fi veze pogledajte Prekidanje Wi-Fi veze.

Oprez

 • Tijekom prijenosa snimaka ne možete snimati, čak ni ako pritisnete okidač dokraja.

Napomena

 • Možete prekinuti prijenos snimaka odabirom opcije [Cancel/Otkazivanje] tijekom prijenosa.
 • Moguće je odjednom poslati najviše 999 datoteka.
 • Savjetujemo da isključite funkciju uštede energije na pametnom telefonu dok je uspostavljena Wi-Fi veza.
 • Odabir smanjene veličine za fotografije primjenjuje se na sve fotografije poslane u tom trenutku. Imajte na umu da se fotografije veličine Malo 2 ne smanjuju.
 • Odabir kompresije za videozapise primjenjuje se na sve videozapise koji su poslani u tom trenutku.
 • Kad upotrebljavate baterijsko napajanje, provjerite je li baterija sasvim napunjena.

Prekid Wi-Fi veze

U izborniku [Pametni telefonWi-Fi on / Pametni telefonWi-Fi uklj.] odaberite [Disconnect,exit / Ospajanje, izlazak].

 • Ako izbornik [Pametni telefonWi-Fi on / Pametni telefonWi-Fi uklj.] nije prikazan, odaberite [Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth connection / Wireless settings: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].
 • Odaberite [Disconnect,exit / Ospajanje, izlazak], zatim odaberite [OK] u izborniku za potvrdu.

Postavke za pregledavanje snimaka s pametnih telefona

Snimke možete odrediti nakon prekida Wi-Fi veze.

 1. Odaberite [Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth connection / Postavke bežične veze: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje].

 2. Odaberite [Connect to smartphone / Povezivanje s pametnim telefonom].

  • Ako se ne prikazuje povijest (), promijenite izbornik s pomoću tipaka Tipka lijevoTipka desno.
 3. Odaberite [Edit/delete device / Uređivanje/brisanje uređaja].

 4. Odaberite pametni telefon.

  • Odaberite naziv pametnog telefona na kojem želite pregledati snimke.
 5. Odaberite [Viewable imgs / Vidljive snimke].

 6. Odaberite opciju.

  • Odaberite [OK] za pristup izborniku za podešavanje.

  [All images / Sve snimke]

  • Mogu se pregledati sve snimke pohranjene na karticu.

  [Images from past days / Snimke od proteklih dana]

  • Podešavanje snimaka za gledanje prema datumu snimanja. Možete odabrati slike snimljene do prije devet dana.
  • Kad odaberete [Images shot in past days / Snimke načinjene proteklih dana], mogu se pregledati slike snimljene određeni broj dana prije tekućeg datuma. Tipkama Tipka goreTipka dolje podesite broj dana, zatim pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za potvrdu odabira.
  • Kad odaberete [OK], snimke za gledanje su podešene.

  Oprez

  • Ako je opcija [Viewable imgs / Vidljive snimke] podešena na drugu postavku osim [All images / Sve snimke], nije moguće daljinsko snimanje.

  [Select by rating / Odabir prema ocjeni]

  • Navedite snimke za pregled ovisno o tome je li ocjena dodana (ili nije) ili o vrsti ocjene.
  • Kad odaberete vrstu ocjene, snimke za gledanje su podešene.

  [File number range / Raspon brojeva datoteka] (Select range / Odabir raspona)

  • Odaberite prve i zadnje snimke među snimkama razvrstanima prema broju datoteke kako biste odredili snimke za pregled.

   1. Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za prikaz izbornika za odabir snimaka. Za odabir snimaka upotrijebite kotačić Kotačić ili tipke Tipka lijevoTipka desno.

    Za odabir snimke iz indeksnog prikaza pritisnite tipku Indeks.

   2. Odaberite određenu snimku kao početnu točku (1).
   3. Tipkom Tipka desno odaberite određenu snimku kao završnu (2).
   4. Odaberite [OK].

Oprez

 • Ako se tijekom daljinskog snimanja videozapisa prekine Wi-Fi veza, dogodit će se sljedeće:

  • Nastavit će se snimanje videozapisa koje je u tijeku u načinu za snimanje videozapisa.
  • Prekinut će se snimanje videozapisa koje je u tijeku u načinu za snimanje fotografija.
 • Kad je uspostavljena Wi-Fi veza s pametnim telefonom, određene funkcije nisu dostupne.
 • Pri daljinskom snimanju, brzina automatskog izoštravanja može se smanjiti.
 • Ovisno o statusu komunikacije, prikaz slike ili okidanje mogu se odvijati sporije no obično.
 • Prilikom spremanja snimaka na pametni telefon, ne možete snimati čak ni ako pritisnete okidač fotoaparata. Može se također isključiti zaslon fotoaparata.

Napomena

 • Savjetujemo da isključite funkciju uštede energije na pametnom telefonu dok je uspostavljena Wi-Fi veza.