Zaštita snimaka

Važne snimke možete zaštititi od slučajnog brisanja.

Zaštita jedne slike

 1. Odaberite [Reprodukcija: Protect images / Reprodukcija: Zaštita snimaka].

 2. Odaberite [Select images / Odabir snimaka].

 3. Odaberite snimku.

  • Tipkama Tipka lijevoTipka desno odaberite snimku koju želite zaštititi.
 4. Zaštitite snimku.

  • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje kako biste zaštitili odabranu snimku, nakon čega će se na vrhu zaslona pojaviti ikona Zaštita (1).
  • Za otkazivanje zaštite i brisanje ikone Zaštita pritisnite ponovno tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje.
  • Za zaštitu sljedeće snimke, ponovite korake 3 i 4.

Određivanje raspona snimaka koje želite zaštititi

Dok gledate snimke u indeksnom prikazu, možete podesiti prvu i posljednju sliku za raspon kako biste zaštitili sve odabrane snimke odjednom.

 1. Odaberite [Select range / Odabir raspona].

  • Odaberite [Select range / Odabir raspona] u [Reprodukcija: Protect images / Reprodukcija: Zaštita snimaka].
 2. Odredite raspon snimaka.

  • Odaberite prvu snimku (početna točka).
  • Zatim odaberite posljednju snimku (završna točka). Snimke u odabranom rasponu bit će zaštićene i pojavit će se ikona Zaštita.
  • Za odabir sljedeće snimke za zaštitu ponovite korak 2.

Zaštita svih snimaka u mapi ili na kartici

Možete odjednom zaštititi sve snimke u mapi ili na kartici.

 • Kad odaberete [All images in folder / Sve snimke iz mape] ili [All images on card / Sve snimke s kartice.] u [Reprodukcija: Protect images / Reprodukcija: Zaštita snimaka], zaštitit će se sve snimke iz mape ili s kartice.
 • Za isključivanje zaštite odaberite [Unprotect all images in folder / Uklanjanje zaštite svih snimaka u mapi] ili [Unprotect all images on card / Uklanjanje zaštite svih snimaka na kartici].
 • Ako su podešeni kriteriji pretrage sa [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] (), prikaz će se promijeniti u [All found images / Sve pronađene snimke] i [Unprotect all found / Uklanjanje zaštite svih pronađenih snimaka].

  • Odaberete li [All found images / Sve pronađene snimke], sve snimke filtrirane prema kriterijima bit će zaštićene.
  • Odaberete li [Unprotect all found / Uklanjanje zaštite svih pronađenih snimaka], zaštita za sve filtrirane snimke bit će isključena.

Oprez

 • Formatirate li karticu (), izbrisat će se i zaštićene snimke.

Napomena

 • Zaštićenu snimku nije moguće izbrisati funkcijom brisanja na aparatu. Prije brisanja zaštićenih snimaka potrebno je zaštitu isključiti.
 • Izbrišete li sve snimke (), ostaju samo one koje su zaštićene. To je praktično ako želite odjednom izbrisati sve nepotrebne snimke.