Uključivanje

 • Uklj.

  Fotoaparat se uključuje. Sada možete snimati fotografije i videozapise.

 • Isklj.

  Fotoaparat je isključen i ne radi. Podesite prekidač u ovaj položaj kad ne upotrebljavate fotoaparat.

Napomena

 • Podesite li prekidač fotoaparata na Isklj. dok se snimka sprema na karticu, pojavit će se poruka [Saving.../Spremanje...] i fotoaparat će se isključiti po završetku spremanja.

Podešavanje datuma, vremena i vremenske zone

Ako se nakon uključenja fotoaparata prikaže izbornik za podešavanje [Date/Time/Zone / Datum/Vrijeme/Zona], dovršite postavke za Datum / Vrijeme / Vremensku zonu.

Podešavanje jezika prikaza

Za detalje o promjeni jezika izbornika pogledajte Jezik.

Indikator razine napunjenosti baterije

Ako je prekidač u položaju Uklj., bit će prikazana napunjenost baterije.

Razina napunjenosti baterije 3 Baterija je dovoljno puna.
Razina napunjenosti baterije 2 Napon baterije je nizak, ali se fotoaparat može upotrebljavati.
Razina napunjenosti baterije 1 Baterija će se uskoro isprazniti (treperi).
Razina napunjenosti baterije 0 Napunite bateriju.

Napomena

 • Svaki od sljedećih postupaka uzrokuje brže pražnjenje baterije:
  • Duži pritisak okidača dopola.
  • Učestalo automatsko izoštravanje bez snimanja.
  • Uporaba stabilizacije slike (Image Stabilizer).
  • Uporaba funkcija Wi-Fi ili Bluetooth.
  • Česta uporaba zaslona.
 • Broj mogućih snimaka može se smanjiti, ovisno o stvarnim uvjetima snimanja.
 • Za funkcioniranje objektiva također se troši energija baterije fotoaparata. Baterija će se s određenim objektivima trošiti brže nego s drugima.
 • Pri niskim temperaturama okoline, snimanje možda neće biti moguće čak ni uz dovoljnu razinu napunjenosti baterije.