Uporaba virtualne tipkovnice

 1. (1)Polje za unos teksta
 2. (2)Kursorske tipke za kretanje u polju za unos
 3. (3)Trenutačni br. znakova / br. dostupnih
 4. (4)Tipkovnica
 5. (5)Promjena načina unosa
 1. (6)Razmaknica
 2. (7)Brisanje znaka u polju za unos
 3. (8)Izlaz iz unošenja teksta
 • Za pomicanje kursora unutar područja (1) možete također zakrenuti kotačić Kotačić.
 • Za kretanje unutar područja (2) i (4) – (7) upotrijebite tipke Tipka goreTipka doljeTipka lijevoTipka desno.
 • Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za potvrdu unosa ili pri promjeni načina unosa.