Označavanje snimaka za ispis (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) standard se koristi za snimanje uputa za ispis (odabrane snimke, broj primjeraka itd.) na karticu. Tako možete ispisati više snimaka odjednom ili izraditi upute za ispis u fotostudiju.

Podesite postavke ispisa kao što su način ispisa slike, ispis datuma, ispis broja datoteke i sl. Podešenja ispisa primijenit će se na sve snimke određene za ispis. (Nije ih moguće podesiti za svaku sliku zasebno.)

Podešavanje opcija ispisa

 1. Odaberite [Reprodukcija: Print order / Reprodukcija: Označavanje snimaka za ispis].

 2. Odaberite [Set up / Podešavanje].

 3. Podesite opciju po želji.

  • Podesite [Print type / Vrsta ispisa], [Date/Datum] i [File No. / Br. datoteke].
  Print type /
  Vrsta ispisa
  Standardno Standard/
  Standardno
  Ispis jedne slike na jedan papir.
  Indeks Index/Indeks Ispis više umanjenih slika na jedan papir.

  Standardno

  Indeks

  Both/Oboje Ispisuje slike u standardnom i indeks formatu.
  Date/Datum On/Uklj. [On/Uklj.] omogućuje ispis datuma snimanja dotične snimke.
  Off/Isklj.
  File No. /
  Br. datoteke
  On/Uklj. [On/Uklj.] omogućuje ispis broja datoteke.
  Off/Isklj.
 4. Izađite iz postavke.

  • Pritisnite tipku MENU.
  • Zatim odaberite [Sel.Image / Odabir snimke] ili [Multiple/Više] za odabir snimaka za ispis.

Oprez

 • Ispisujete li sliku visoke razlučivosti uz postavku [Index/Indeksno] ili [Both/Oboje] (), određeni pisači možda neće moći izvesti indeksni ispis. U tom slučaju, prije indeksnog ispisivanja promijenite veličinu slike ().
 • Čak i ako [Date/Datum] i [File No. / Br. datoteke] podesite na [On/Uklj.], datum i broj datoteke se možda neće ispisati ovisno o podešenju načina ispisa i pisaču.
 • Kad je odabrana opcija [Index/Indeksno], nije moguće istovremeno podesiti [Date/Datum] i [File No. / Br. datoteke] na [On/Uklj.].
 • Kod DPOF ispisa, potrebno je koristiti memorijsku karticu na kojoj je podešena opcija za odabir slika za ispis. Ispisivanje snimaka određivanjem za ispisivanje nije moguće izvesti tako što ćete snimke samo kopirati s kartice i pokušati ispisati.
 • Ovisno o DPOF specifikacijama pisača i fotostudija, ispis možda neće biti moguć s vašim podešenjima. Pri uporabi pisača, pogledajte upute za uporabu pisača. Kad zatražite uslugu u svojem fotostudiju, prvo pitajte.
 • Ovaj fotoaparat ne upotrebljavajte za konfiguriranje postavki ispisa za snimke s DPOF postavkama podešenim na drugom fotoaparatu. Svi odabiri za ispis će se možda nenamjerno izbrisati. Također, ovisno o formatu datoteke, možda neće biti moguće podesiti odabir za ispis.

Označavanje snimaka za ispis

 • Sel.Image / Odabir snimke

  Odaberite i odredite snimke pojedinačno.

  Pritisnite tipku MENU za pohranjivanje oznaka na memorijsku karticu.

  • Standard/Both / Standardno/Oboje

   (1) Količina

   (2) Ukupan broj odabranih snimaka

   Pritisnite tipku Tipka za brzo upravljanje / podešavanje za podešavanje količine ispisa za trenutačnu snimku na 1. Količinu do 99 možete podesiti tipkama Tipka goreTipka dolje.

  • Index/Indeksno

   (3) Kvačica

   (4) Ikona indeksnog prikaza

   Snimke kojima dodajete kvačicu [Kvačica] pritiskom tipke Tipka za brzo upravljanje / podešavanje uključene su u indeksni ispis.

 • Multiple/Više

  • Select range / Odabir raspona

   Odaberite [Select range / Odabir raspona] u [Multiple/Više]. Odabirom prve i zadnje snimke u određenom nizu, sve snimke u tom nizu označavaju se kvačicom [Kvačica] za ispis će se odrediti po jedan primjerak svake snimke.

  • All images in a folder / Sve snimke u mapi

   Odaberite [Mark all in folder / Označi sve u mapi] i odaberite mapu. Sve snimke u toj mapi će se označiti za ispis u jednom primjerku.

   Ako odaberete [Clear all in folder / Brisanje svega u mapi] i mapu, uklonit će se oznaka za ispis sa svih slika u toj mapi.

  • All images on a card / Sve snimke na kartici

   Odaberete li [Mark all on card / Označi sve na kartici], podesit će se ispis svih slika na kartici u jednom primjerku.

   Ako odaberete [Clear all on card / Brisanje svega na kartici], poništit će se oznaka za ispis svih slika na kartici.

  Ako su podešeni kriteriji pretrage opcijom [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] () i odaberete [Multiple/Više], prikaz će se promijeniti u [Mark all found images / Označavanje svih pronađenih snimaka] i [Clear all found images / Brisanje svih pronađenih snimaka].

  • All found images / Sve pronađene snimke

   Odaberete li [Mark all found images / Označi sve pronađene snimke], podesit će se ispis po jednog primjerka svih snimaka filtriranih prema odabranom kriteriju pretrage.

   Odaberete li [Clear all found images / Brisanje svih pronađenih snimaka], za sve filtrirane snimke poništit će se odabir za ispisivanje.

Oprez

 • Za ispisivanje ne možete odabrati RAW slike i videozapise. RAW slike i videozapise nije moguće odrediti za ispisivanje čak ni određivanjem svih snimaka putem opcije [Multiple/Više].