Έλεγχος ρυθμίσεων δικτύου

  • Windows

    Ανοίξτε την επιλογή [Γραμμή εντολών] των Windows, πληκτρολογήστε ipconfig/all και πατήστε το πλήκτρο Enter.

    Εκτός από τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί τον υπολογιστή, εμφανίζονται επίσης η μάσκα υποδικτύου, η πύλη επικοινωνίας και οι πληροφορίες του διακομιστή DNS.

  • macOS

    Στο macOS, ανοίξτε την εφαρμογή [Τερματικό], πληκτρολογήστε ifconfig -a και πατήστε το πλήκτρο Return. Η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον υπολογιστή υποδεικνύεται στο στοιχείο [enX] (X: αριθμός), δίπλα στο [inet], με τη μορφή «***.***.***.***».

    Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή [Τερματικό], ανατρέξτε στο σύστημα βοήθειας του macOS.

Για να μην χρησιμοποιείτε την ίδια διεύθυνση IP για τον υπολογιστή και για άλλες συσκευές στο δίκτυο, αλλάξτε τον δεξιότερο αριθμό κατά τη διαμόρφωση της διεύθυνσης IP που εκχωρείτε στη μηχανή στις διεργασίες που περιγράφονται στη σελίδα Χειροκίνητη διαμόρφωση διεύθυνσης IP.

Παράδειγμα: 192.168.1.10