Ποιότητα εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος pixel και την ποιότητα εικόνας.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Ποιότητα εικ].

  2. Κάντε μια επιλογή.