Επαναφορά ρυθμίσεων επικοινωνίας

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας. Διαγράφοντας τις ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας, μπορείτε να αποτρέψετε την αποκάλυψη των πληροφοριών όταν δανείζετε ή δίνετε τη μηχανή σας σε άλλους ανθρώπους.

  1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Επαναφ ρυθμίσεων επικοινωνίας].

  2. Επιλέξτε [ΟΚ].

Προσοχή

  • Αν έχει γίνει ζεύξη της μηχανής με ένα smartphone, στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες σύνδεσης της μηχανής για την οποία εκτελέσατε επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ασύρματης επικοινωνίας.

Σημείωση

  • Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας ορίζοντας την επιλογή [Ρυθμίσεις επικοινωνίας] για τη ρύθμιση [Άλλες ρυθμίσεις] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής].