Αυτόματη περιστροφή

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτόματης περιστροφής που οριζοντιώνει τις εικόνες όταν έχουν καταγραφεί με κατακόρυφο προσανατολισμό όταν προβάλλονται.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Αυτ.περιστροφή].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • On

   Περιστρέφει αυτόματα τις εικόνες για προβολή τόσο στη μηχανή όσο και σε υπολογιστές.

  • On

   Περιστρέφει αυτόματα εικόνες μόνο για εμφάνιση σε υπολογιστές.

  • Off

   Οι εικόνες δεν περιστρέφονται αυτόματα.

Προσοχή

 • Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με την αυτόματη περιστροφή να έχει οριστεί σε [Off], δεν θα περιστρέφονται κατά την αναπαραγωγή ακόμα και αν αργότερα ορίσετε την αυτόματη περιστροφή σε [On].

Σημείωση

 • Αν, κατά τη φωτογράφιση, η μηχανή είναι στραμμένη προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθεί σωστά η αυτόματη περιστροφή στον κατάλληλο προσανατολισμό για την προβολή.