Αναπαραγωγή ταινίας

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
 2. Επιλέξτε μια ταινία.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε την ταινία που θέλετε να αναπαραγάγετε.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, ένα εικονίδιο [Προβολή/αναπαραγωγή] στο κέντρο της οθόνης υποδεικνύει ότι η εικόνα είναι ταινία.
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, οι οπές διάτρησης στο αριστερό άκρο μιας μικρογραφίας υποδεικνύουν μια ταινία. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών από την οθόνη ευρετηρίου, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να μεταβείτε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 3. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

  • Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Το ηχείο αναπαράγει τον ήχο.
  • Μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή και να εμφανίσετε το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση (). Για να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το ξανά.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου (ακόμα και κατά την αναπαραγωγή).

Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Προβολή/αναπαραγωγή Πατώντας το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση γίνεται εναλλαγή μεταξύ της αναπαραγωγής ταινιών και της παύσης αναπαραγωγής.
Παράλειψη πίσω Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Αριστερό πλήκτρο, παραλείπεται το προηγούμενο 1 δευτ. περίπου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Αριστερό πλήκτρο, γίνεται επαναφορά της ταινίας.
Παράλειψη εμπρός Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, παραλείπεται το επόμενο 1 δευτ. περίπου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο, η ταινία προωθείται προς τα εμπρός.
Θέση προβολής
ωω:λλ:δδ Χρόνος αναπαραγωγής (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα)
Ένταση ήχου Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ηχείου.
Επιστροφή Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.
Επεξεργασία Πατήστε το πλήκτρο Επικοινωνία/πολλαπλή πρόσβαση για πρόσβαση στην οθόνη επεξεργασίας ().

Προσοχή

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα χειριστήρια της τηλεόρασης, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση για την αναπαραγωγή ταινίας (), επειδή δεν μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω.
 • Η αναπαραγωγή ταινιών μπορεί να διακοπεί αν η ταχύτητα ανάγνωσης της κάρτας είναι πολύ αργή ή αν τα αρχεία ταινιών περιέχουν κατεστραμμένα καρέ.