Ένδειξη αναλογίας

Αν αλλάξετε την αναλογία εικόνας κατά την επεξεργασία της ταινίας που εγγράφεται, μπορείτε να εμφανίσετε ενδείξεις αναλογίας στην οθόνη εγγραφής ταινίας (κατά την αναμονή και την εγγραφή) ώστε να γνωρίζετε την τελική γωνία θέασης μετά την επεξεργασία.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Δείκτης αναλογιών].

  2. Κάντε μια επιλογή.

    • Για να αποκρύψετε τις ενδείξεις, επιλέξτε [Off].

Προσοχή

  • Οι ενδείξεις δεν περιλαμβάνονται στις εγγεγραμμένες ταινίες.