Πριν από την απόρριψη

Προσοχή

 • ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

Σημείωση

 • Συνιστάται η χρήση κατσαβιδιού για βίδες με κεφαλή M1.4 Phillips για αφαίρεση βιδών.
 1. Σβήστε τη μηχανή.

 2. Αφαιρέστε τις οχτώ βίδες.

 3. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

 4. Αφαιρέστε τις επτά βίδες.

  • Δεν υπάρχει ανάγκη να αφαιρέσετε τις μικρές βίδες που βρίσκονται δίπλα στη βίδα (1).
 5. Αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα όπως απεικονίζεται, κρατώντας το από το πλάι.

  • Κοντά στο επάνω μέρος του εμπρός καλύμματος υπάρχει μια γλωττίδα που συγκρατεί το κάλυμμα στη θέση του. Η γλωττίδα μπορεί να σας δυσκολέψει στην αφαίρεση του καλύμματος, γι' αυτό ασκείτε σταδιακά πίεση καθώς αφαιρείτε το κάλυμμα.
 6. Αφαιρέστε την μπαταρία με το χέρι, όπως απεικονίζεται.